Ultunae Drängar

Ultunae Drängar är Utluna Studentkårs manskör. UD har repkvällar under veckan och uppträder på olika kårtillställningar, ibland tillsammans med ULLA på bland annat Luciamorgonen på kåren.
Kontakt:uls_ud@slu.se