Landskapsrådet

Landskapsrådet är ett av kårens studieråd. Utskottets huvudsakliga uppgift är att studiebevaka, men även att hitta på annat kul och viktigt för våra kursare såsom panelsamtal, alumnikvällar och pizzakvällar. Studiebevakningen sker dels genom genom alla kursutvärderingar som sedan återkopplas till kursansvariga, där målsättning är att förbättra och utveckla kurserna ni läser. Utskottet diskuterar även utbildningarna i programråd och har löpande kontakt med LARK och LINGs programstudierektorerna.
Det bästa med utskottet är att vi äter mycket pizza!
Kontakt: uls_lark@stud.slu.se