UFFE

UFFE är en fristående förening till Ultuna Studentkår och anordnar bland annat gemensamma löpträningar, adventsvandring, paddlingskurs, klättring, hajk till Lunsenstugan och fjällvandringar. UFFE är en träffpunkt för alla studenter vid SLU som har någon typ av intresse i att komma ut i naturen, stort som smått. Vi tar mer än gärna emot idéer och förslag på aktiviteter, så tveka inte att höra av er till oss om ni har något ni vill hitta på!
Kontakt: uls_uffe@stud.slu.se