LRF Ultuna

LRF Ultuna är lokalavdelningen inom LRF som verkar nära studenter på Ultuna, och är en länk mellan studenter och de gröna näringarna.
Kontakt: uls_lrf@stud.slu.se