Lantbruksutskottet (LantU)

Huvudsysslor: Vara kårens länk mellan den agrara omvärlden och studenterna. Vi verkar för att studenterna ska få inblick i lantbruksbranschen och få möjlighet att träffa potentiella arbetsgivare inom den agrara sektorn genom årliga företagsträffar. Vi informerar även om aktiviteter med agrar anknytning som arrangeras i närområdet som kan vara till intresse för studenterna.

Befattningar: En utskottsordförande och fyra ledamöter. Samtliga sitter i ett år och väljs in på novemberkårmötet.

Bästa med oss: Vi arrangerar Proppmorgonen under småttingveckorna!