Ultuna studentkårs viktigaste uppgift är studiebevakning. Både den nationella utbildningspolitiken och utbildningsfrågorna som drivs vid SLU har direkt påverkan på din utbildning. Genom studentkåren kan du göra din röst hörd för att utbildningarnas innehåll och kvalitet kontinuerligt ska förbättras. Studenter vid ett universitet eller en högskola har enligt lag rätt att representera studenternas intressen i alla de olika beslutande organen på universitetet eller högskolan. Detta är en stor möjlighet för oss som studenter! Tycker du till exempel att ditt utbildningsprogram inte håller vad man har lovat i utbildningskatalogen, eller anser du att det har varit för få laborationstimmar under en kurs kan dina valda representanter från Ultuna studentkår föra fram dessa synpunkter och driva de frågor du tycker är viktiga gentemot universitetet så att utbildningarnas kvalitet hela tiden höjs.

Studiebevakningen samordnas av Ultuna Studentkårs vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor. På så kallade StudU-möten träffas samtliga studieråd och diskuterar gemensamma frågor.

Ulrik NAVIGATOR Bergsland, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor, Ultuna Studentkårs styrelse 2016, uls_utb(at)stud.slu.se

Tel: 018-67 30 50 
Mobil: 073 036 82 37
Fax: 018-30 28 36
 
Besöksadress: Duhrevägen 6

Box 7074

750 07 Uppsala