Ultuna Näringslivsdag

Ultuna Näringslivsdag är en årligt återkommande arbetsmarknadsmässa där Kåren bjuder in företag och organisationer från dem gröna näringen som är relevanta för studenter på Ultuna och deras framtida karriär. Under dagen får företag och organisationer chansen att presentera sig för skolans studenter och chansen att knyta kontakt. Näringslivsdagen brukar vara ett uppskattat evenemang av såväl studenter som företag och organisationer. Det är en utmärkt chans för studenter att få en inblick över arbetsmarknaden och möjligheten att diskutera framtida praktikplatser, sommarjobb, examensarbete eller anställningar.
Ultuna Näringslivsdag kommer 2021 att ske den 10/11.För ytterligare information kontakta projektgruppen för Ultuna Näringslivsdag:
uls_und@stud.slu.se