Hundgårdar - en förmån för medlemmar!

K9 är Kårens hundutskott. Utskottet förvaltar ULS hundgårdar.

Fr.o.m. 2015 finns hundgårdar tillgängliga för uthyrning genom Ultuna studentkår. Dessa hundgårdar är belägna bakom Friskis och Svettis Ultuna och totalt finns 14 hundgårdar till ULS förfogande. Hundarna är 2 och 2 i var hundgård.

För att få möjligheten att få en hundgård ska du vara fullvärdig medlem i ULS.

För att få en plats i hundgårdarna skickas en anmälan till utskottet, uls_K9@stud.slu.se, där tidpunkten då anmälan skickats in kommer att läggas i kösystem.

Varje år krävs det att du förnyar din köplats för att behålla den. Detta görs under april månad. Genom att maila sina uppgifter godkänner man att personuppgifterna lagras hos K9.

Allmän information

Fr.o.m. 2015 finns hundgårdar tillgängliga för uthyrning genom Ultuna studentkår (ULS). Dessa hundgårdar är belägna här:

För att få möjligheten att hyra en hundgård ska du vara fullvärdig medlem i ULS. Hur många hundar det kan vara i varje gård är helt beroende på hundarnas storlek. Måtten på hundgårdarna är 21 m2, detta betyder att har du en hund över 55cm får den enligt Djurskyddsbestämmelser bara vara 1 hund per gård. Vill du veta mer om vad som gäller i hundgårdarna finns det under länken nedan.

Läs mer om hundgårdar här!

För att få en plats i hundgårdarna skickas en anmälan via formuläret nedan, där tidpunkten då anmälan skickats in kommer att läggas i kösystem.

I anmälan ska följande information finnas:

  • Namn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mailadress
  • Inskrivningsår
  • Program

Information om hunden:

  • Ras
  • Födelsedatum (månad/år)
  • Kön
  • Mankhöjd

Du måste sedan anmäla intresse på de lediga objekt ni är intresserade av.

Du behåller din köplats så länge du är medlem i kåren så glöm inte betala din kåravgift!

Objekt

Lediga objekt finns längre ner på sidan!

Intresseanmälan fylls i formuläret längre ned på sidan. Glöm inte att skriva “intresseanmälan + objektsnr” för det objekt ni vill anmäla intresse för som ämne. Hundgårdsplatsen tillfaller den som har längst kötid.

Övrig information:

Objekt: Vilken hundgårdsplats som är ledig

Blivande hundgårdskompis: Ras och ålder på hunden som gården kommer delas med

Kön: Kön på hunden som gården kommer delas med

Mankhöjd: Storlek på hunden som gården kommer delas med

Övriga preferenser: Krav på din hund för att du ska få ansöka om platsen, tex max mankhöjd.

Är hela gården ledig kommer båda platserna annonseras ut. Både plats a & b. Är du då intresserad av att hyra hela gården skriv båda objektsnr som rubrik. I meddelandet skriver du sedan varför du behöver båda.

Tex. Rubrik :”Intresseanmälan 1A+1B”. Text: “Jag vill hyra båda platserna för att min hund är över 55cm” eller “Jag vill hyra hela gården för att min hund ej kan dela med annan hund”

Observera att hyra en hel gård kostar 600kr

Ibland kan även en c plats hyras ut då vissa hundar är tillräckligt små för att vara 3 st/gård. Viktigt här är att det kommer finnas en maxhöjd på hunden som får ansöka om platsen.


Lediga objekt

Kontakta K9 för info om lediga objekt!

 

Kontaktuppgifter

K9 är Kårens hundutskott som bland annat förvaltar hundgårdarna som finns tillgängliga för våra medlemmar.

Har du frågor om något som rör hundgårdarna? Kontakta utskottets ordförande nedan.

Ordförande K9: 
Mail: uls_K9@stud.slu.se

Vice ordförande/ekonomiskt ansvarig K9: 
Mail: uls_K9ekonomi@stud.slu.se


Intresseanmälan