Valberedningen

Huvudsysslor: Det är vi som ordnar med invalen till befattningar som sker på våra kårmöten. I praktiken gör vi valsedlar, räknar röster samt presenterar resultaten.  Vi sätter även upp de gula vallistorna.  

Befattningar: Valberedningen består av en ordförande samt fyra ledamöter, varav två väljs in i november och två i maj. Arbetet är ganska enkelt att dela upp på ett effektivt sett.

Det bästa med oss: Ett mycket meriterande utskott som både är lärorikt, intressant och inte allt för tungt.

Vill du veta mer? Kontakta oss i valberedningen på uls_val@stud.slu.se