Kårordförande

Knut DESSÄÄRT Holmberg Andersson (Heltidsarvoderad)

Att vara kårordförande innebär att jag arbetar heltid och jag har det övergripande ansvaret för Kårens verksamhet och leder styrelsens arbete. Kårordförande ansvarar även för en stor del av Kårens kontakter med omvärlden och jag sitter även som studentrepresentant i ett flertal nämnder inom SLU. Kontakta gärna mig om du har några frågor om Kåren eller SLU!

Mail: uls_ordf@stud.slu.se
Telefon: 018-67 30 50
Mobil: 070-79 68 074

Vice kårordförande

Saga Svalelid (Heltidsarvoderad)

Jag har tillsammans med kårordförande förmånen att jobba heltid på kåren med utbildningsfrågor. Huvuduppgifterna för vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor är att leda och koordinera verksamhetsområdet Utbildningsbevakning för grundutbildning. Vidare är jag studentrepresentant i ett antal universitetsorgan och arbetsgrupper.

Mail: uls_utb@stud.slu.se
Telefon: 018-67 30 50
Mobil: 076-83 88 614

Kårhusmästare

Nils Hermansson (Heltidsarvoderad)

Som kårhusmästare inkluderar mina större uppgifter att leda Klubbmästeriet (festverksamheten) och ansvara för vårt vackra kårhus. Jag är även ansvarig för alla externa uthyrningar och intäkterna för dessa finansierar min lön.

Mail: uls_khm@stud.slu.se
Telefon: 018-67 30 50
Mobil: 070-60 53 140

Kassör

Ellika IRON LADY Svenungsson (25% arvoderad)

Som styrelsekassör har jag det övergripande ansvaret för Kårens ekonomi. I arbetet ingår att bland annat betala och skriva fakturor, betala ut arvoden och bokföra affärshändelser. Jag ansvarar också för att upprätta årsbokslut och budget för nästkommande verksamhetsår.

Mail: uls_kass@stud.slu.se
Telefon: 018-67 30 50
Mobil: 070-55 43 296

Ansvarig för studiesociala frågor

Malin PHOENIX Lindberg

Som studiesocialt ansvarig har jag ansvar för lika villkorsarbetet på både Kåren och SLU Ultuna. Det innebär till exempel att jag representerar er i kommittéer och grupper kopplat till detta. Tillsammans med Likabehandlingsutskottet, LikeU, verkar jag för att Kåren ska bli ännu bättre på att inkludera och välkomna alla. Jag har koll på frågor rörande studiestöd, studentförsäkringar, bostadsbidrag och annat som rör vår trygghet. Till mig kan du vända dig med frågor och synpunkter om stort som smått!

Mail: uls_soc@stud.slu.se
Telefon: 018-67 30 50
Mobil: 072-35 88 323

Kommunikationsansvarig

Matilda KUSKAN Larsson

Min uppgift är att se till att studenter och medlemmar har den senaste informationen från Kåren. Det innebär att sköta Kårens Facebooksida, Instagramkonto och att skicka ut veckomailet. Om du vill nå ut till Kårens medlemmar så är det mig du ska kontakta.

Mail: uls_info@stud.slu.se
Telefon: 018-67 30 50
Mobil: 073-74 37 020

Ansvarig för näringslivs- & omvärldskontakter

Anna Ek

Som ansvarig för näringslivs- och omvärldskontakt arbetar jag främst med att skapa kontakt mellan studenter och näringslivet och på så vis underlätta övergången från studietid till arbetsliv. Jag är ordförande för näringslivsutskottet och där lägger jag ner merparten av mitt engagemang. Jag finns även som stöd till andra utskott och medlemmar när de vill anordna något som har att göra med näringslivs- och omvärldskontakter.

Mail: uls_narl@stud.slu.se
Telefon: 018-67 30 50
Mobil: 073-92 07 259

Sekreterare

Annie Nyman

Till sekreterarens ansvarsområden hör allt mellan att föra protokoll på styrelse- och kårmöten, utlysa Kårens stipendier till att administrera uthyrning av Kårens hus i Båstad, Arons Hus.

Mail: uls_sekr@stud.slu.se
Telefon: 018-67 30 50
Mobil: 070-66 20 449

9:onde ledamot

Jakob DEN TAL Nygårds

Som nionde ledamot är jag bron mellan föregående och nuvarande styrelse. Jag fungerar som stödfunktion till resten av styrelsen med hjälp av erfarenhet. Jag ska bidra med pepp men också försöka vara en bromskloss när styrelsen riskerar att ta sig vatten över huvudet.