Kåren är tills vidare stängd!

I och med att SLU lägger om sina utbildningar till distans så kommer likaså Ultuna studentkår att stänga ner den dagliga verksamheten tills vidare. Styrelsen finns att kontakta via mail (uls_ordf@stud.slu.se) och telefon likaså kårkansliet (uls_kans@stud.slu.se). Detta innebär även att andra aktiviteter som är planerade på kåren kommer att ställas in för att minska smittspridningen av COVID -19.

Vi ber er att ha förståelse för detta tunga beslut så hoppas vi att vi kan komma igång så fort som möjligt igen när läget blir lugnare.

Du får gärna fylla i enkäten som Ultuna Studentkår har gjort i samarbete med SLU:s samlade studentkårer (SLUSS) om du sitter hemma och studerar i och med distansundervisningen.
Enkäten skickas ut för att få höra era åsikter och upplevelser som berör distansutbildningen. Det är 10 enkla frågor att besvara, var med och påverka!

Klicka här för att komma till enkäten

The Union is closed until further notice!

As SLU changes its education remotely, Ultuna Student Union will shut down the daily activities until further notice. The board can be contacted via mail (uls_ordf@stud.slu.se) and telephone and the same for the reception (uls_kans@stud.slu.se). This also means that other activities planned at the Union will be cancelled to reduce the spread of COVID -19.

We ask you to have an understanding of this difficult decision and we hope that we can get back to you as soon as possible when the situation becomes calmer.

Are you sitting at home because of distance education? How do you think education goes? You are welcome to complete the questionnaire that Ultuna Student Union has done in collaboration with SLU's unified student union (SLUSS).

The questionnaire is sent out to hear your opinions and experiences concerning distance education. There are 10 simple questions to answer and influence your education!

Click here to answer the questionnaire

Kalendarium

Här kan du se alla aktiviteter som Kåren anordnar.


KÅREN FINNS FÖR DIG

Ultuna Studentkår jobbar för dig som student på Ultuna. Studiebevakning, studiesociala frågor och näringslivskontakt, allt för att du ska ha en så bra studietid som möjligt.

Har du frågor om dina rättigheter som student? Kontakta vice kårordförande med ansvar för studiebevakning för att få hjälp.

Vice ordförande med ansvar för studiebevakning

Aktuellt på Ultuna

09 Dec

Kåråret 2020

Nu är kåråret 2020 satt! Här hittar du alla viktiga datum. Kåråret 2020

08 feb

Pluggstugan

Nu drar Kårens projekt Pluggstugan igång! Läs mer här!  


Våra huvudsponsorer