Studieråden – din studiebevakare

  • My New Slide

Om du har frågor om din utbildningar kan du alltid vända dig till dina studiebevakare – studieråden. Alla studieråd har egna Facebooksidor där du enkelt kan ställa frågor eller få information om vad som händer i ditt studieråd.

 Biologi- och mark/växtrådet (BiOM) uls_biom(at)stud.slu.se
För alla studenter på Agronomprogrammet – mark/växt, Biologi och miljövetenskap – kandidat och masterprogrammen EnvEuro, Plant Biology och Soil and Water Management

Bioteknolog- & livsmedelsrådet (BioLivs) uls_biolivs(at)stud.slu.se
För alla studenter på Agronomprogrammet – livsmedel, Biologi med inriktning mot bioteknik – kandidat och masterprogrammet Food – Innovation and Market

Husdjursrådet uls_djur(at)stud.slu.se
För alla studenter på Agronomprogrammet – husdjur, Husdjursvetenskap – kandidat och masterprogrammet Animal Science

Ekonområdet uls_ekonomi(at)stud.slu.se
För alla studenter på Agronomprogrammet – ekonomi, Ekonomi – kandidat och masterprogrammen Agricultural Economics and Management, Environmental Economics and Management och Sustainable Development

Landsbygdsutvecklingsrådet (Lbu) uls_lbu(at)stud.slu.se
För alla studenter på Agronomprogrammet – landsbygdsutveckling och masterprogrammen Environmental Communication and Management och Rural Development and Natural Resource Management

Landskapsarkitektrådet  (Lark) uls_lark(at)stud.slu.se
För alla studenter på Landskapsarkitektprogrammet på Ultuna