Studieråden – din studiebevakare

  • My New Slide

Om du har frågor om din utbildningar kan du alltid vända dig till dina studiebevakare – studieråden. Alla studieråd har egna Facebooksidor där du enkelt kan ställa frågor eller få information om vad som händer i ditt studieråd.

 Biologi- och mark/växtrådet (BiOM) uls_biom(at)stud.slu.se

På grundnivå: 
Agronom – mark/växt
Biologi- och miljövetenskap

På avancerad nivå: 
EnvEuro
Soil, Water and Environment/Soil and Water Management
Plant Biology

Livsmedelsrådet (BioLivs) uls_biolivs(at)stud.slu.se

På grundnivå: 
Agronom-livsmedel

På avancerad nivå: 
Sustainable Food Systems

Husdjursrådet uls_djur(at)stud.slu.se

På grundnivå:   
Agronom – husdjur
Etologi och djurskydd
Sport- och sällskapsdjur

På avancerad nivå:
Animal Science

Ekonområdet uls_ekonomi(at)stud.slu.se

På grundnivå:     
Agronom – ekonomi
Ekonomi – hållbar utveckling

På avancerad nivå: 
Agricultural Economics and Management
Environmental Economics and Management
Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA)

Landsbygdsutvecklingsrådet (Lbu) uls_lbu(at)stud.slu.se

På grundnivå: 
Agronom – landsbygdsutveckling

På avancerad nivå:
Sustainable Development
Rural Development and Natural Resource Management
Environmental Communication and Management

Landskapsarkitektrådet  (Lark) uls_lark(at)stud.slu.se

På grundnivå:
Landskapsarkitekt – Uppsala

På avancerad nivå:
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation