Om du har frågor om din utbildningar kan du alltid vända dig till dina studiebevakare – studieråden. Alla studieråd har egna Facebooksidor där du enkelt kan ställa frågor eller få information om vad som händer i ditt studieråd. Nedan ser du vilka utbildningar respektive råd studiebevakar för.

Biologi- och mark/växtrådet (BiOM)
Mail: uls_biom@stud.slu.se

På grundnivå:
Agronom – mark/växt
Biologi- och miljövetenskap
Civilingenjör Miljö- och Vattenteknik (För kurser vid SLU)

På avancerad nivå:
EnvEuro
Soil, Water and Environment/Soil and Water Management
Plant Biology
Environmental Communication and Management

Livsmedelsrådet (BioLivs)
Mail: uls_biolivs@stud.slu.se

På grundnivå:
Agronom-livsmedel

På avancerad nivå:
Sustainable Food Systems

Husdjursrådet
Mail: uls_djur@stud.slu.se

På grundnivå:
Agronom – husdjur
Etologi och djurskydd
Sport- och sällskapsdjur

På avancerad nivå:
Animal Science

Ekonområdet
Mail: uls_ekonomi@stud.slu.se

På grundnivå:
Agronom – ekonomi
Ekonomi – hållbar utveckling

På avancerad nivå:
Agricultural Economics and Management
Environmental Economics and Management
Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA)

Landsbygdsutvecklingsrådet (LBU)
Mail: uls_lbu@stud.slu.se

På grundnivå:
Agronom – landsbygdsutveckling

På avancerad nivå:
Sustainable Development
Rural Development and Natural Resource Management

Landskapsrådet
Mail: uls_lark@stud.slu.se

På grundnivå:
Landskapsarkitekt – Uppsala
Landskapsingenjör – Uppsala

På avancerad nivå:
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation