K9

  • My New Slide
  • New Slide

Hundgårdar - en förmån för medlemmar!

K9 är Kårens hundutskott. Utskottet förvaltar ULS hundgårdar.

Fr.o.m. 2015 finns hundgårdar tillgängliga för uthyrning genom Ultuna studentkår. Dessa hundgårdar är belägna bakom Friskis och Svettis Ultuna och totalt finns 14 hundgårdar till ULS förfogande. Hundarna är 2 och 2 i var hundgård.

För att få möjligheten att få en hundgård ska du vara fullvärdig medlem i ULS.

För att få en plats i hundgårdarna skickas en anmälan till utskottet, uls_K9(at)stud.slu.se, där tidpunkten då anmälan skickats in kommer att läggas i kösystem.

I anmälan ska följande information om dig finnas:

· Namn
· Personnummer
· Telefonnummer
· Mailadress
· Inskrivningsår
· Program

Information om hunden:
· Ras
· Födelsedatum (månad/år)
· Kön
· Mankhöjd

Varje år krävs det att du förnyar din köplats för att behålla den. Detta görs under april månad. Genom att maila sina uppgifter godkänner man att personuppgifterna lagras hos K9.