Ultuna studentkår (ULS) grundades 1932, då som Lantbrukshögskolans studentkår (LHS). 1977 gick Lantbrukshögskolan samman med andra högskolor inom den gröna sektor för att tillsammans bli SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Det dröjde till 1996 innan LHS bytte namn till Ultuna Studentkår.

2016

2015

2014

2013

2012

En tredje heltidsarvoderad befattning i Kårstyrelsen införs: kårhusmästare.

Ultuna Studentkår firar 80-årsjubileum, eftersom grunden till studentkåren som den ser ut idag lades genom grundandet av LHS – Lantbrukshögskolans Studentkår 1932. En gedigen jubileumsvecka genomförs med en Jubileumsbal som kronan på verket.

2010

Kårobligatoriet avskaffas och Ultuna studentkår blir en medlemsorganisation. Erling DRILLEN Strandberg installeras som inspektor.  
 

2009

Erling DRILLEN Strandberg väljs till proinspektor.

2007

En kårhusrenovering genomförs. Kårverksamheten är under våren tillfälligt förflyttad till Kåken.

2002

Kåren får två befattningar, ordförande och vice ordförande med ansvar för utbildningsbevakning, heltidsarvoderade.

1999

Ultuna firar 150-års jubileum som studieort. Bengt HELIOS Guss väljs till inspektor.

1996

Medlemsantalet ökar drastiskt i och med att tre nya magisterprogram inrättas. LHS delas upp i Ultuna studentkår och Alnarps studentkår.

1994

Claes BERGFAST I:son Lundin väljs till inspektor.

1991

Veterinärmedicinska föreningen flyttar till egna kårlokaler invid klinikcentrum.

1984

Per Göran ABBOT Knutsson väljs till inspektor.

1977

SLU bildas genom en sammanslagning av tre högskolor.

1975

Kåren flyttar tillsammans med Veterinärmedicinska föreningen in i ULS nuvarande kårhus.

1974

Birger FRIDOLIN Granström väljs till inspektor.

1964

Ewert FATTY Åberg väljs till inspektor.

1950

Karl Fredrik JUNKERN Svärdström väljs till inspektor.

1949

Nya kårlokaler invigs. De sista studenterna lämnar Kåken i och med Kåkens gravöl.

1935

Depris invigs. Kåren mottager ut konungens hand sin nuvarande fana.

1934

Aron BUDDHA Westerlund blir inspektor.

1932

Ultuna elevkår upplöses. Traditioner och verksamhet överflyttas till nybildade Lantbrukshögskolans Studentkår. Förste kurator var Sigurd Eriksson. Professor Christian AMÖBAN Barthel blev inspektor.

1906

Ultuna elevkårs fana invigs.

1882

Agronomringen får sitt nuvarande utseende.

1874

Agronomringen instiftas.

1868

Ultuna elevkår konstitueras. Eleverna flyttar från Proffeborg till Kåken.

1865

Årets nya studenter ärvde från sin “äldrekurs” diverse kåregendomar, ett piano, två båtar samt en skuld på 256 riksdaler. Ultuna elevförening konstitueras. Föreningen lånar bl a ut pengar till sina medlemmar. Föreningen läggs ned ganska snart.

1850-talet

Studenterna införskaffar ett piano samt de första båtarna. Först Helan, sedan Halvan.

1849

De första eleverna anländer till Ultuna. Ultuna lantbruksinstitut startar sin egentliga verksamhet.

1846

Kung Oscar I undertecknar stadga för Ultuna Lantbruksinstitut.

De första sammanslutningarna konstituerades redan 1865 men det är först från 1868 som man kan tala om en kår som lever än idag. Den första elevföreningen upplöstes pga interna motstridigheter. Sedan 1868 har det dock funnits en sammanslutning utan uppbrott som dock fått ge vika för yttre förändringar. Därav namnförändringarna från Ultuna elevkår, via Lantbrukshögskolans studentkår (Lantbruksinstitutet blir Lantbrukshögskola med säte på Alnarp och Ultuna), till dagens Ultuna studentkår (Lantbrukshögskola blir Lantbruksuniversitet).