Ceremoni och Traditionsutskottet (TradU)

Huvudsysslor: Anordnar högtidsstund och bal för alla examenstagare samt förvaltar kårens historia vilket inkluderar inte minst fanor, kanoner och kårens grav. Sprider glans och elegans över både campus och Uppsalas södra flank.

Befattningar: Ceremonimästare, Vice Ceremonimästare, Arkivarie, Balmästare, Vice Balmästare, Batterichef, s.f. Batterichef, Fanbärare, s.f. Fanbärare, Gravvårdare samt krönikör.

Bästa med oss: Bär högtidsdräkt oftare än årstiderna växlar.