Vårbal 2021

Anmälan

Sista anmälan för ceremonierna, ringvers och din högtidsvers är den 10 Maj 2021.
Anmälan till ceremoni sker via detta formulär:
https://forms.gle/jkgmJu3cQQNdfUEy7

Anmälan till ringvers sker via detta formulär
https://forms.gle/fxMeoJyig1GRk5Et6

KOM IHÅG! För att vara med på examensceremonin måste du som examenstagare vara medlem i Ultuna studentkår, dina gäster behöver inte vara det.

Vid frågor är ni alltid välkomna att höra av er till oss balmästare på uls_bal@stud.slu.se

Examensceremonier 2021

Blivande examentagare!

Här kommer information om hur examensceremonin den 22:e och 29:e maj kommer att gå till. Ceremonin den 22:e är till för er som tar en treårig examen och den 29:e för er som tar en femårig. Om man inte har tid vid sitt tilltänkta datum har man möjligheten att välja det andra datumet.

Ceremonin kommer att hållas för kårens medlemmar och kommer inte ske fysiskt detta år utan live-sänds från Aulan via zoom.

Ceremonin börjar klockan 15:00, själva zoom kommer att öppnas 14:45 så att alla är på plats. För att få så stor högtidskänsla som möjligt ser vi gärna att ni sitter uppklädda med högtidsdräkt över en fin middag med familj, vänner och släkt, inom ramen för rådande restriktioner. Länken kommer även kunna delas med nära och kära som ej sitter tillsammans med er.

Ni kommer att deals in i fyra grupper som i tur och ordning tar examen enligt programmet. Det kommer också hållas högtidstal, stipendie och prisutdelning samt sång från ULLA och UD. När det är din grupps tur att ta examen ropas ert namn upp varpå er högtidsvers kommer att läsas upp av balmästaren och ni får en gratulation till examen. Vad är då en högtidsvers? Jo det är en kort anekdot om dig som din familj och släkt skriver, max 30 sekunder lång. Den skickas till uls_bal@stud.slu.se med namn på examenstagare och en bild på dej till ett fotocollage.

Har ni frågor kring ceremonin så tveka inte att skicka dem till uls_ceremoni@stud.slu.se

Detta löser vi och stort grattis till examen!

 

Ceremonimästare:

Patrik TRACTORPOWER Persson

 

Information inför examinationsceremonier 2021

Examensring
Studerar du till agronom, landskapsarkitekt eller jägmästare och tar examen i vår? Då Har det blivit dags att kontakta guldsmeden för din examensring!

Våran guldsmed Stefan Carlsson finns Vretgränd 6. Guldsmeden har öppet tisdag till torsdag 09.30 till 17.00, samt fredag 09.30 till 16.00.

Se till att vara ute i god tid!

 

http://goldfinger.nu/

Hur en bal brukar gå till i korthet.
En bal brukar gå till att de som ska ta examen samlas i Aulan där de få mottaga sitt diplom samt eventuell agronomring, även att Ultunas Drängar (UD) samt ULLA sjunger. En högtidstalare brukar även medverka. Därefter rör sig examenstagarna med respektive till kåren för fördrink och för att hitta sin plats i Syltan inför balsittningen. Därefter sker sittningen och därefter kan det bli partaj på kåren.

Vårbalen i normalår
En vårbal brukar ske att examentagarna samlas utanför Aulan, där de sedan leds in i en procession in i Aulan där de finner sina sittplatser. Därefter följs tal av rektorn och från en högtidstalare, sedan ropas examentagarna upp för att få sitt diplom utdelade samt eventuellt sin agronomring.

Ultuna Drängarna samt ULLA brukar även sjunga.

Därefter ceremonin så samlas examentagarna i kåren för mingla och fördrink, samt för att hitta sina sittplatser inför sittningen. Därefter går man till sin respektive sittplats och påbörjar själva balsittningen. Efter balsittningen så samlas man återigen på kåren, eller annan lämplig plats, för partaj.

Ceremoni 2021
Tyvärr så kommer det då inte bli en balsittning i vår på grund av det virus som förpestar vår gröna jord i dagens läge. Det är däremot fritt för examenstagare att organisera en egen sittning eller dylikt med släkt och/eller vänner inom COVID-restriktionernas ramar.

Ringvers
En ringvers, eller en pubvers som det även kan kallas, är när ens kårkollegor, kurskamrater och/eller vänner har skrivit ihop en vers eller en powerpoint där man kan visa upp sin kamrats bästa minnen, bravader och dylikt. (Endast lämpligt innehåll.). Detta är något studenten anordnar själv och inte något kåren gör för alla examenstagare.

En ringsvers kommer att hållas den 13 maj för de som inte fick en förra året p.g.a. Corona. Sedan kommer det även att hållas ringsverser den 20 och 21 maj samt den 27 och den 28 maj. Mer information om anmälan tillkommer senare.

Högtidsvers
En högtidsvers är det som skrivs av släkt, vänner eller kurskamrater som läses upp under examinationsceremonin.

De två olika lägena vi jobbar utefter
Då vi arbetar under underliga förhållanden i världen idag så kommer examinationsceremonierna att delas upp till två olika tillfällen där kandidatstudentera har ett datum, den 22 maj och mastersstudenter har den 29 maj. Dock så reserveras rätten, att ifall de är för få examentagare kommer båda datumen slås ihop och alla examenstagare tar det tillsammans. Mer information tillkommer om det senare.

Vid frågor som rör ceremonin är ni välkomna att kontakta ceremonimästarna på uls_ceremoni@stud.slu.se


Spring Prom 2021

Registration

Last day for registration to the ceremonies, ringvers and your anecdote is the 10th of May.
Registration to the ceremony is made through this link:
https://forms.gle/jkgmJu3cQQNdfUEy7

Registration to the ringvers is made through this link:
https://forms.gle/fxMeoJyig1GRk5Et6

For further questions you are always welcome to email the prom committee at uls_bal@stud.slu.se

Information about the ceremonies 2021

The graduation ceremony will be held on two occasions the 22nd and 29th for members of the student union. The early date is intended for bachelor graduations and the later date for master graduations. If you are not able to graduate on your intended date, then you can choose the second date.

The ceremony will be live broadcast from the Aula.

The ceremony will begin at 15:00, the zoom meeting will open at 14:45 so that everyone is ready. To get as much out of this digital ceremony as possible we would like to see you dressed up eating a nice dinner with family and relatives during the ceremony. Within the boundaries of the Covid restrictions of course. The link to the livestream can also be shared with your loved ones that are not sitting together with you.

You will be split into four group which each in turn will graduate according to the schedule. There will also be ceremonial speeches, awards, and song from out student union choirs ULLA and UD. When it your turn, your name will be called, and the prom master will read your verse and congratulate you for graduating. The verse is a short anecdote that your family have written about you. Send it to uls_bal@stud.slu.se along with your name and a picture of yourself for a  photocollage.

For any questions about the ceremony please send them to uls_ceremoni@stud.slu.se.

Congratulations to your graduation!

 

Ceremony master:

Patrik TRACTORPOWER Persson

 

What is the spring prom?

Graduation ring
If you study agronomy, landscape architect or jägmästare and are graduating this spring – then it is time for you to contact the goldsmith for your graduation ring.

Our goldsmith Stefan Carlsson can be found at Vretgränd 6 and is open Tuesdays to Thursdays 09.30am to 05.00pm, and Fridays at 09.30am to 04.00pm. Make sure to contact him in time!

http://goldfinger.nu/

“Ringvers”/Verse
Shortly before the spring prom is held, graduates and their friends gather together for an evening of ringvers. During the evening graduates will be honored by appearances from loved ones who show some happy moments they experienced together during their student time. The verse can be a slideshow (power point presentation) or a movie/movies combined with stories and it will be held for 15 minutes per graduate. More information will be sent to the person responsible for the individual verse.
If you have questions about the ring verse, contact the prom committee at uls_bal@stud.slu.se

Graduation ceremony
All Union members who graduates with a bachelor’s or master's degree will be able to participate in the Ultuna union’s graduation ceremony held on the prom day at Aulan. The ceremony is a formal event where, among other things, all the graduates can receive a diploma on stage. The ceremony will also offer speeches, entertainment and coffee together with the ceremony. The dress code for the graduation ceremony is a full evening dress and suite. The graduation ceremony is free for all graduates but requires registration through the union website.
REMEMBER! To participate in the ceremony you as a graduate are required to be a member of the Ultuna student union. Guests of the graduate do not have to be members to attend.

For questions concerning the ceremony you are more than welcome to contact the ceremony committee at uls_ceremoni@stud.slu.se

Dinner
Dinner starts with pre-dinner drinks at 18dk in the Union house and will continue in Syltan. During the dinner you will sit with your company and class. The price for the dinner is 600 SEK, which applies to both members of the union and non-members.

“Högtidsvers”/Formal verse
During the graduation ceremony, a speech for each graduate will be read by the prom committee before they are handed a diploma. These are written by friends / family to the graduate and is usually a short text on the rim, which is about your study time.

More information will be sent to the person who is responsible for your formal verse, the verse must be sent no later than 3rd of May to uls_bal@stud.slu.se

Attire
For the spring prom it is custom with formal dress. This entails a dress suit/white tie for men and a ball gown for women.