Vårbal 2022

Examen närmare sig med storm steg och trots att det är långt kvar till maj vet vi alla att våren flyger förbi
snabbare än man tror. Såklart ska examen firas med ceremoni och bal och här kommer lite viktiga datum att
skriva upp i kalendern. Ett krav är att examenstagaren är studerande kårmedlem i kåren.

Bal för kandidat- och två-åriga masterprogrammen tillägnad:
Examensceremoni och bal genomförs den 21 maj.
Anmälan öppnar den 31 mars och stänger 27 april.

Bal för yrkesprogrammen (dvs. Agronomer samt Landskapsarkitekter) tillägnad:
Examensceremoni och bal genomförs den 28 maj.
Anmälan öppnar den 31 mars och stänger 4 maj.

För båda examensceremonierna och balerna gäller max 3 anhöriga per person. Högstidsvers ska vara inskickad
en vecka efter stängd anmälan. Verspub hålls torsdagen och fredagen före resp. ceremoni.
Mer information kommer ut närmare anmälan och ceremoni, så håll koll på nyhetsbrevet!
Frågor? Hör av dig till uls_bal@stud.slu.se eller uls_ceremoni@stud.slu.s

 

Information inför examinationsceremonier 2022

Examensring
Studerar du till agronom, landskapsarkitekt eller jägmästare och tar examen i vår? Då Har det blivit dags att kontakta guldsmeden för din examensring!

Våran guldsmed Stefan Carlsson finns Vretgränd 6. Guldsmeden har öppet tisdag till torsdag 09.30 till 17.00, samt fredag 09.30 till 16.00.

Se till att vara ute i god tid!

http://goldfinger.nu/

Hur en bal brukar gå till i korthet.
En bal brukar gå till att de som ska ta examen samlas i Aulan där de få mottaga sitt diplom samt eventuell agronomring, även att Ultunas Drängar (UD) samt ULLA sjunger. En högtidstalare brukar även medverka. Därefter rör sig examenstagarna med respektive till kåren för fördrink och för att hitta sin plats i Syltan inför balsittningen. Därefter sker sittningen och därefter kan det bli partaj på kåren.

Vårbalen
En vårbal brukar ske att examentagarna samlas utanför Aulan, där de sedan leds in i en procession in i Aulan där de finner sina sittplatser. Därefter följs tal av rektorn och från en högtidstalare, sedan ropas examentagarna upp för att få sitt diplom utdelade samt eventuellt sin agronomring.

Ultuna Drängarna samt ULLA brukar även sjunga.

Därefter ceremonin så samlas examentagarna i kåren för mingla och fördrink, samt för att hitta sina sittplatser inför sittningen. Därefter går man till sin respektive sittplats och påbörjar själva balsittningen. Efter balsittningen så samlas man återigen på kåren, eller annan lämplig plats, för partaj.

Ringvers
En ringvers, eller en pubvers som det även kan kallas, är när ens kårkollegor, kurskamrater och/eller vänner har skrivit ihop en vers eller en powerpoint där man kan visa upp sin kamrats bästa minnen, bravader och dylikt. (Endast lämpligt innehåll.). Detta är något studenten anordnar själv och inte något kåren gör för alla examenstagare.

En ringsvers kommer att hållas den 13 maj för de som inte fick en förra året p.g.a. Corona. Sedan kommer det även att hållas ringsverser den 20 och 21 maj samt den 27 och den 28 maj. Mer information om anmälan tillkommer senare.

Högtidsvers
En högtidsvers är det som skrivs av släkt, vänner eller kurskamrater som läses upp under examinationsceremonin.

De två olika lägena vi jobbar utefter
Då vi arbetar under underliga förhållanden i världen idag så kommer examinationsceremonierna att delas upp till två olika tillfällen där kandidatstudentera har ett datum, den 22 maj och mastersstudenter har den 29 maj. Dock så reserveras rätten, att ifall de är för få examentagare kommer båda datumen slås ihop och alla examenstagare tar det tillsammans. Mer information tillkommer om det senare.

Vid frågor som rör ceremonin är ni välkomna att kontakta ceremonimästarna på uls_ceremoni@stud.slu.se


Spring Prom 2022

Registration

Graduation is closing in and though May is far away spring will go by faster then we think. Graduation must of
course be celebrated with a ceremony and banquette and therefore some important dates are now presented to
write down in your calendar. You need to be a member of the student union for the banquette.

For the bachelor and two-year-master graduates its dedicated:
The graduation ceremony and banquette will be held May 21.
Sign up will open March 31 and close April 27.

For the vocational graduates (meaning, Agronomists & Landscape Architects) its dedicated:
The graduation ceremony and banquette will be held May 28.
Sign up will open March 31 and close May 4.

Regarding both graduation ceremonies and banquettes a limit is set to 3 quests per graduate. Deadline for examination verse is one week after sign up closes. The verse pub will be help Thursday and Friday before each
ceremony.
You will get more information as time comes closer to sign up and ceremony, so keep an eye on the newsletter!

What is the spring prom?

Graduation ring
If you study agronomy, landscape architect or jägmästare and are graduating this spring – then it is time for you to contact the goldsmith for your graduation ring.

Our goldsmith Stefan Carlsson can be found at Vretgränd 6 and is open Tuesdays to Thursdays 09.30am to 05.00pm, and Fridays at 09.30am to 04.00pm. Make sure to contact him in time!

http://goldfinger.nu/

“Ringvers”/Verse
Shortly before the spring prom is held, graduates and their friends gather together for an evening of ringvers. During the evening graduates will be honored by appearances from loved ones who show some happy moments they experienced together during their student time. The verse can be a slideshow (power point presentation) or a movie/movies combined with stories and it will be held for 15 minutes per graduate. More information will be sent to the person responsible for the individual verse.
If you have questions about the ring verse, contact the prom committee at uls_bal@stud.slu.se

Graduation ceremony
All Union members who graduates with a bachelor’s or master's degree will be able to participate in the Ultuna union’s graduation ceremony held on the prom day at Aulan. The ceremony is a formal event where, among other things, all the graduates can receive a diploma on stage. The ceremony will also offer speeches, entertainment and coffee together with the ceremony. The dress code for the graduation ceremony is a full evening dress and suite. The graduation ceremony is free for all graduates but requires registration through the union website.
REMEMBER! To participate in the ceremony you as a graduate are required to be a member of the Ultuna student union. Guests of the graduate do not have to be members to attend.

For questions concerning the ceremony you are more than welcome to contact the ceremony committee at uls_ceremoni@stud.slu.se

Dinner
Dinner starts with pre-dinner drinks at 18dk in the Union house and will continue in Syltan. During the dinner you will sit with your company and class. The price for the dinner is 600 SEK, which applies to both members of the union and non-members.

“Högtidsvers”/Formal verse
During the graduation ceremony, a speech for each graduate will be read by the prom committee before they are handed a diploma. These are written by friends / family to the graduate and is usually a short text on the rim, which is about your study time.

More information will be sent to the person who is responsible for your formal verse, the verse must be sent no later than 3rd of May to uls_bal@stud.slu.se

Attire
For the spring prom it is custom with formal dress. This entails a dress suit/white tie for men and a ball gown for women.