Examen och bal vid Ultuna studentkår 2016
 

See information in English below.

Nästa examenshögtid är Vårbalen som äger rum lördagen den 28 maj.

Preliminärt schema
Torsdag den 26/5
Balhelgen inleds traditionsenligt med Verspub på Kåren. I år erbjuds två tillfällen. (mer info längre ner).
Fredag den 27/5
Balhelgen inleds traditionsenligt med Verspub på Kåren kvällen innan balen (mer info längre ner).
Lördag den 28/5
Baldagen inleds med fotografering för examenstagarna. Examensceremonin äger rum i Sveriges Lantbruksuniversitets aula med start klockan 15.00.

Efter ceremonin följer fördrink på Kåren och en fin middag i Syltan. När middagen är över återvänder vi till Kåren för att dansa till liveband natten lång!

Vem får gå på balen?
Alla är välkomna att gå på balen, men examenstagare har företräde. Anmälan sker via länken nedan. Som examenstagare är du garanterad att få gå på balen.

I år har det kommit nya regler för hur många gäster man får ta med sig och hur prio-riteringen fungerar. För mer info klicka på länken ”regler bal”Den extra gästen som endast är garanterad en plats på ceremonin kommer få förtur på släppet på kåren.

OBS! För att vara med på examensceremonin måste du som examenstagare vara medlem i Ultuna studentkår, dina gäster behöver inte vara det.

Anmälan
Anmälan kommer öppna den 17 mars klockan 09.00 och vara öppen i två veckor fram till den 31 mars. Du anmäler dig via länken nedan, tänk på att fylla i den noggrant och ange en mailadress som du använder regelbundet.
Den tredje gästen som bara går på ceremonin får stå på listan till släppet. Det gör att hen får en garanterad plats på släppet, fram till kl 24.00. Anmäl därför namn + personnummer för denna person under “övrigt” i anmälan.

Betalning
Priset för balen är 600 kr per person, vid anmälan skickas en faktura via e-mail. Denna avser alla gäster du anmält.
Betalningen ska vara inne den 17 april.

Mer info om anmälan och betalning kommer snart

ANMÄLAN ÖPPNAR 17 MARS!

Har Du några frågor om balen redan nu? Tveka inte att höra av dig!

Balmästare Sofia Lindkvist, uls_bal@stud.slu.se 070-3606784
Vice Balmästare Jenny Löfstrand uls_bal@stud.slu.se 076-2461448

Verspub

I dagarna två innan balen kommer traditionsenligt en Verspub hållas, torsdag den 26/5 och fredagen den 27/5. Torsdagen hålls öppen främst för etologistudenter. Det innebär en pub på kåren där ringverser presenteras. En ringvers är en berättelse om examenstagarens studi-etid och kan bestå av allt från ett bildspel till en film eller sång. Det är examensta-garens vänner och bekanta som ordnar ringversen och varje ringvers måste ha en ansvarig person, denna anges vid anmälan till balen. Under kvällen är baren öppen och det säljs både mat och dryck!

Fotografering

På baldagen tas fotografier av examenstagarna, både individuella och i grupp. Gruppbilden är till för examenstagarna och vi ser helst att så många som möjligt när-varar!

Fotograferingen för gruppbilden sker på kåren innan ceremonin början, exakta hållti-der meddelas närmare baldagen. Gruppbilden finns tillgänglig digitalt utan kostnad ett par veckor efter balen. De individuella fotografierna måste examenstagarna an-mäla sig till och tas tidigare under dagen. Dessa fotografier betalas separat. Inform-ation om fotografering och anmälan till individuell fotografering skickas ut via mail ett par veckor innan balen.

 

Högtidsstunden

Högtidlighållandet av examenstagarna börjar på baldagens eftermiddag med en examensceremoni där studentkåren firar de studenter som tar ut sin examen. Hög-tidsstunden anordnas av studentkåren, av studenter för studenter.
Under ceremonin läses högtidsverser upp och diplom samt eventuell examensring delas ut. Högtidsversen skrivs av vänner eller bekanta till examenstagaren och läses upp av Balmästarna. Kårens inspektor, inbjuden högtidstalare samt kårens ordfö-rande håller tal och körerna underhåller med sång. Ceremonin avslutas med att ex-amenstagarna och gästerna tågar ut ur aulan och ner till kåren för fördrink och mingel innan det är dags för sittning i Syltan.

KOM IHÅG! För att som examenstagare gå på högtidsstunden så MÅSTE du vara kårmedlem!

Observera att detta är en högtid anordnad av Ultuna Studentkår. Universitetet har ingen ceremoni för examenstagarna. Det diplom som delas ut är inte detsamma som examensbeviset, det sisnämda skickas hem till dig från SLU.

Exempel på högtidsvers: Mången dag hon stått i labbrock vit Odlat svamp, räknat bakterier och längtat hit Nu är hon äntligen här i all sin glans Svänger snart runt i en virvlande dans!

 

Balsittning

Efter högtidsstunden är det sittning i Syltan. Tillsammans med familj och vänner avnjuts en trerätters middag med tal och sång. Klubbmästeriet och serveringsperso-nalen jobbar hårt för att göra den här sittningen till något alldeles extra.
Efter sittningen bär det av till kårhuset där liveband spelar!

 

Examensbevis

För att ta din examen behövs ett examensbevis från universitetet. Examensbeviset får du av utbildningsbyrån. Mer information om examen på SLU finns här: https://student.slu.se/sv/studier/examen

Kontaktperson är Helny Carlsson:
Telefon: 018-67 10 49
Mail: helny.carlsson@slu.se

 

Examensringar

Agronomer och Landskapsarkitekter
Guldsmeden som gör Agronomernas och Larkarnas ringar heter Stefan Carlsson och är verksam guldsmed här i Uppsala. Ringar provas ut och beställs direkt genom honom i butik och levereras sedan till Kåren på baldagen. Ringarna finns i två bred-der och i två material, guld och vitt guld och är prydd av ett veteax. Hos guldsmeden ska namn, examen, ringstorlek, variant av ring samt inskription stå. Inskriptionen ut-görs av förnamn, eventuellt kårnamn, efternamn och examensdatum. Examensda-tum infaller inte alltid samtidigt som balen och därför kan inskription göras senare hos guldsmed på egen hand. Stefan Carlsson har sin butik på Vretgränd 6A och kan nås på 018-12 57 08. Bilder på ringarna kan ses www.goldfinger.nu
Cirkapriser:
Bred ring guld 5700 – 6300 kr. Tillägg vitt guld 500 kr
Smal ring guld 4700 – 5300 kr. Tillägg vitt guld 500 kr
Guldsmeden levererar ringarna till Balmästarna på baldagen och för att de ska vara klara i tid till balen är sista datum för beställning av examensring den 29 april.

Bioteknologer och Jägmästare
Guldsmeden som gör bioteknologerna och jägmästarnas ring heter Paula Weisz och finns i Uppsala. Ringarna beställs direkt genom henne i butik och levereras sedan till Kåren på baldagen. Man får själv välja vilken metall den skall gjutas i. Bioteknologer-nas ring är prydd med en DNA-helix. Hos guldsmeden ska namn, examen, ringstor-lek, variant av ring samt inskription stå. Inskriptionen utgörs av förnamn, eventuellt kårnamn, efternamn och examensdatum. Examensdatum infaller inte alltid samtidigt som balen och därför kan inskription göras senare hos guldsmed på egen hand. Pau-la von Weisz har sin butik, Guldsmed P. von Weisz AB, på Drottninggatan 6A i Upp-sala och kan nås på 018-10 08 20/073-83 82 10 eller mail paula@vonweisz.se Bilder på ringarna kan ses på www.vonweisz.se
Cirkapriser:
Jägmästare 6200 kr. Tillägg vitt guld 500 kr
Bioteknologer 7000 kr. Tillägg vitt guld 500 kr
Guldsmeden levererar ringarna till Balmästarna på baldagen och för att de ska vara klara i tid till balen är sista datum för beställning av examensring den 3 maj.

 

Klädsel

Klädkoden på balen är högtidsdräkt. Högtidsdräkt för man innebär frack med vit väst och vit rosett (”fluga”). Svart rosett bärs av personal, exempelvis hovmästare och svart väst bärs vid begravning, båda dessa ska undvikas på baldagen. Cummerbund (maggördel) hör till smoking och ska inte bäras till frack. Eftersom examensbalen är en akademisk högtid ska inte smoking bäras.
Om frack absolut inte går att ordna för dina gäster så går mörk kostym bra men för-sök hyra eller låna en frack om det går.

Högtidsdräkt för kvinna innebär balklänning. Försök i första hand ordna en balklänning, exempelvis genom att hyra eller låna, om det absolut inte går är långklänning också tillåtet.

Uniform dvs stor mässdräkt för officerare samt folkdräkt går bra ifall man har någon anknytning till militären eller det landskap/land där dräkten har sitt ursprung.
Ingen stoppas från att närvara på balen på grund av ”felaktig klädsel” men passa på att göra din examen till något alldeles extra!

Uthyrare och försäljare av högtidsdräkt

Mäster Arnes Dam & Herrskrädderi – Uppsala Tel. 018-13 20 54 Drottningg. 6, 75310 UPPSALA. Alla kårmedlemmar har 10 % rabatt.

Marina Design – Enköping Tel 0171-308 77 Västra Ringgatan 16, 754 31 ENKÖPING,www.marinadesign.se

After Six AB – Uppsala Tel. 018-12 80 66 Sysslomansg. 6, 75311 UPPSALA

Widéns Högtidskläder – Uppsala Tel. 018-15 65 50 Svartbäcksg. 14, UPPSALA

Ateljé Champagne – Uppsala Tel. 018-14 22 25 Kungsg. 39 A, 75321 UPPSALA

HeFA Brud & Fest – Uppsala Tel. 018-20 43 88 G. Uppsalag. 40, 75334 UPPSALA

OBS! Balmästeriet ansvarar ej för kvaliteten hos nämnda företag.

Kårband

Kårbandet betecknar kårtillhörighet (ej aktivitetsgrad) och alla medlemmar har rätt att bära detta. (Man måste givetvis inte om man inte önskar.)

Herrar:

Kårbandet är från början fäste för värja och ska löpa från höger axel till vänster höft. Det skall ligga mellan andra och tredje skjortknappen och fästas i till exempel hängslena. Ovanpå sätts västen.
Använd säkerhetsnålar.
Åtgång drygt 30 cm.
Lämna kårnål hemma.

Damer:

Rosett med två snibbar ca 7-8 cm bred (övre snibbdelen 5-6 cm). Inget tvärgående omtag!
Rosett fästes på vänster sida av bröstet.
Använd kårnål och/eller säkerhetsnål (tänk på att den lätt snurrar!).
Åtgång ca 40 cm. Använd ev. nål och tråd.
(Ett ovanligt alternativ är att ha kårbandet som ett ordensband från vänster axel till höger höft. Fästet sker med kårnål. Bandet får ej ligga mot bara hud. Om axelbandslöst bäres så ska bandet avslutas vid klänningskanten…)

Huset
Herrar med Ultunas kårband samt nationsband från Västgöta respektive Östgöta nation i Uppsala.

Huset
Vill man inte sticka nål i klänningen så kan man också sy ihop rosetten och fästa med starkt dubbelhäftande tejp eller någon form av klämma. Kårnålen är där för att hålla fast rosetten. Man kan låta vecken “inuti” rosetten löpa ända ut ihop med de yttre vecken om man tycker det blir snyggare. Detta sätt kräver dock 10 cm band extra. Fotograferad vikning krävde 37 cm.

Examination and prom at Ultuna student union 2016.

 

Next graduation ceremony is the Spring prom, which takes place on Saturday 28th of May.

Preliminary schedule
Thursday the 26th of May
Verse Pub for Ethology and Animal Welfare- students.
Friday the 27th of May
The prom weekend starts with the traditional Verse Pub, the evening before the prom at the studentunion (detailed info below).
Saturday the 28th of May
The day of prom will start with a photoshoot of the graduates. The ceremony will be held during the afternoon in the SLU Aula in the U-house.

After the cermony follows the aperitif at the student union before the fine dining in Syltan. After the dinner we return to the student union for dancing to live music all night long!

Who’s invited?
Everybody is welcome to attend the prom, but the graduates have priority. You can register via the link below. As a graduate you are guarenteed to go to the prom.

This year their has been some new rules regarding how many guests you can bring and how it is prioritized. For more information click on the link ”prom rules”

In order to participate at the examination ceremony in the Aula you will have to be a member of the student union (Ultuna Studentkår), but your guests do not.

Registration
The registration opens the 17th of march 09.00 and is open two weeks until the 31th of march.

Payment

The price is 600 sek per person, an bill will be sent after registration via e-mail. This refers to all the guests you have notified.
Payment is due on the 17th of April.

More info on registration and payment is coming soon

Registration will OPEN 17th of march
Please contact us if you have any questions:

Head of prom Sofia Lindkvist, uls_bal@stud.slu.se 070-3606784
Vice head of prom Jenny Löfstrand uls_bal@stud.slu.se 076-2461448

Verse Pub

 

The traditional verse pub is a gathering for the graduates and their families to meet the evening before the prom to share memories from the years at Ultuna. This in-volves that the friends of the graduate perform some kind of tribute. This could be anything from a song, power point, film, spex or something completely different. You will have to sign YES or NO in the ball binder if your friends is going to perform something. The performance does not have to be specified but state the name of the friend responsible for it. The bar will be open all night long, managed of one commit-tee from the student union.

Photo shooting

 

During Saturday morning, both individual and group photos will be taken. The indi-vidual photos are optional and information about this will be emailed to all the gradu-ates after your registration. The individual photos are paid separately.
The group photos of the graduates are included in the price and we hope that as many as possible will attend.

Graduation Ceremony

 

The student union will introduce the afternoon of ceremony with review of the sched-ule. During the ceremony the short poem will be read aloud, diploma and any degree rings are awarded. The inspector of the studentunion, special invited speakers and the chairman of the student union are going to deliver speeches, followed by vocals from the choirs. After the ceremony we will march together to the student union, for mingle and aperitif. The celebration continues with a splendid dinner at `Syltan`, which will be followed by dancing to live band at the student union.

Prom Dinner

After the graduation ceremony a fantastic dinner is waiting in `Syltan`. Together with your nearest and dearest you will have the chance to enjoy a fabulous dinner with speeches and entertainment. The usual student tablecloths have been replaced with linen and you will got both snaps and dessertwine. The celebration continues at the student union all night long with live band and disco.