Examensbal 2023

Examen närmar sig med stormsteg och trots att det är långt kvar till maj vet vi alla att våren flyger förbi snabbare än man tror. Såklart ska examen firas med ceremoni och bal så här kommer lite viktiga datum att skriva upp i kalendern. Ett krav är att du som examenstagare är studerande kårmedlem i kåren.

Anmodade kontaktar Ultuna studentkårs ordförande Emma KEBNEHVISE Haglund på uls_ordf@stud.slu.se

OBS! Det går självklart bra att endast anmäla sig för ceremoni eller bal. Anmälan till ceremoni och bal görs i samma formulär som är länkat här nedan.

Bal för kandidatprogrammen tillägnad:
Examensceremoni och bal genomförs den 27 maj.
Anmälan öppnar den 31 mars och stänger 1 maj.
Anmälan kandidatexamen: https://forms.gle/1vEzuFF9tjBq7gscA

Bal för masterprogrammen tillägnad:
Examensceremoni och bal genomförs den 3 juni.
Anmälan öppnar den 31 mars och stänger 1 maj.
Anmälan masterexamen:https://forms.gle/jaJAYKysvky1xxrF9

För båda examensceremonierna och balerna gäller max 3 anhöriga per person. Högstidsvers ska vara inskickad en vecka efter stängd anmälan (7:e maj). Verspub hålls torsdagen och fredagen före resp. ceremoni.
Mer information kommer ut närmare anmälan och ceremoni, så håll koll på nyhetsbrevet!
Frågor? Hör av dig till uls_bal@stud.slu.se eller uls_ceremoni@stud.slu.s

Information inför examencermonier 2023

Graduation ring
Studerar du till agronom, landskapsarkitekt eller landskapsingenjör och tar examen i vår? Då har det blivit dags att kontakta guldsmeden för din examensring!
Our goldsmith Stefan Carlsson is located at Vretgränd 6. The goldsmith is open Tuesday to Thursday 09.30 to 17.00, and Friday 09.30 to 16.00.
Guldsmeden kommer att ta emot beställningar fram till den siste april. Se till att vara ute i god tid!
http://goldfinger.nu/

Hur examensdagen brukar gå till i korthet
Examensdagen inleds med att examenstagarna möts upp på kåren innan för att ta gemensamma gruppfoton. Efter detta rör vi oss mot aulan för att ställa upp i led inför processionen in. Det är viktigt att man behåller sin plats i ledet och inte flyttar på sig för att ordningen ska bli rätt när ni skall få era diplom och eventuella ringar! En högtidstalare brukar även medverka. Ungefär halvvägs genom ceremonin kommer det att hållas en fikapaus där det kommer serveras enklare fika med kaffe. Efter att ceremonin är klar kommer vi att gå i samma processionsordning ut ur aulan. Utanför aulan kommer ni att få en kortare stund att möta upp era respektive för att ta lite foton med diplom. Därefter rör sig examenstagarna med respektive till kåren för fördrink och för att hitta sin plats inför balen. Efter fördrinken rör sig alla mot Syltan där det vankas middag. Kvällen avslutas med dans på kåren

Ring verse
En ringvers, eller en pubvers som det även kan kallas, är när ens kårkollegor, kurskamrater och/eller vänner har skrivit ihop en vers eller en powerpoint där man kan visa upp sin kamrats bästa minnen, bravader och dylikt. (Inget allt för olämpligt innehåll). Detta är något studenten anordnar själv och inte något kåren gör för alla examenstagare. Kåren och traditionsutskottet kommer endast se till att kåren med pub är öppen samt att ni kan anmäla er till detta. Har ni några frågor om hur en ringvers exakt går till kan ni mejla uls_ceremoni@stud.slu.se eller uls_bal@stud.slu.se.

Ringsverserna kommer att hållas på kårhuset den 25 och 26 maj samt den 1 och 2 juni. Mer information om anmälan tillkommer senare.

Festive verse
A festive verse is what is written by relatives, friends or classmates that is read out during the examination ceremony.

For questions regarding the ceremony, you are welcome to contact the master of ceremonies uls_ceremoni@stud.slu.se


Graduation Banquet 2023

Registration
Graduation is closing in and though May is far away spring will go by faster than we expect. Graduation must of course be celebrated with a ceremony and a banquet, therefore some important dates are now presented to mark down in your calendar. The graduate needs to be a studying member of the student union for the banquette.

It is completely fine to only register for either the ceremony or the banquet if one wishes to do so. Registration for both the ceremony and banquet is made in the link to the form below.

For the bachelor graduates its dedicated:
The graduation ceremony and banquet will be held May 27.
Sign up will open March 31 and close May 1.
Registration for bachelor graduates: https://forms.gle/1vEzuFF9tjBq7gscA

For the vocational graduates (meaning, Agronomists, Landscape Architects and master students) its dedicated:
The graduation ceremony and banquet will be held June 3.
Sign up will open March 31 and close May 1.
Registration for master graduates:https://forms.gle/jaJAYKysvky1xxrF9

Regarding both graduation ceremonies and banquets a limit is set to 3 guests per graduate. Deadline for the examination verse is one week after sign up closes. The verse pub will be held Thursday and Friday before each banquet.

You will get more information as time comes closer to sign up and ceremony, so keep an eye on the newsletter!

What is the spring prom?

Graduation ring
If you study agronomy, landscape architecture and landscape engineering and are graduating this spring – then it is time for you to contact the goldsmith for your graduation ring.
Our goldsmith Stefan Carlsson can be found at Vretgränd 6 and is open Tuesdays to Thursdays 09.30am to 05.00pm, and Fridays at 09.30am to 04.00pm. Make sure to contact him in time!
http://goldfinger.nu/

“Ringvers”/Verse
Shortly before the graduation banquet is held, graduates and their friends gather together for an evening of “ringvers”. During the evening graduates will be honored by appearances from loved ones who show some happy moments they experienced together during their student time. The verse can be a slideshow (power point presentation) or a movie/movies combined with stories and it will be held for a maximum of 15 minutes per graduate. More information will be sent to the person responsible for the individual verse.
If you have questions about the ring verse, contact the banquet master at uls_bal@stud.slu.se

Graduation ceremony
All Union members who graduates with a bachelor’s or master's degree will be able to participate in the Ultuna union’s graduation ceremony held on the prom day at Aulan. The ceremony is a formal event where, among other things, all the graduates can receive a diploma on stage. The ceremony will also offer speeches, entertainment and coffee together with the ceremony. The dress code for the graduation ceremony is a full evening dress and suite. The graduation ceremony is free for all graduates but requires registration through the union website.

REMEMBER! To participate in the ceremony you as a graduate are required to be a member of the Ultuna student union. Guests of the graduate do not have to be members to attend.

For questions concerning the ceremony you are more than welcome to contact the ceremony committee at uls_ceremoni@stud.slu.se

Dinner
Dinner starts with pre-dinner drinks at 18dk in the Union house and will continue in Syltan. During the dinner you will sit with your company and program.

“Högtidsvers”/Formal verse
During the graduation ceremony, a speech for each graduate will be read by the prom committee before they are handed a diploma. These are written by friends / family to the graduate and are usually a short text on the rim, which is about your study time.
More information will be sent to the person who is responsible for your formal verse, the verse must be sent no later than 7th of May to uls_bal@stud.slu.se

Attire
For the spring prom it is custom with formal dress. This entails a dress suit/white tie or a ball gown alternatively military dress uniform.