Vårens examenstagare se hit! Spring graduaters look here!

Examen närmare sig med storm steg och trots att det är långt kvar till maj vet vi alla att våren flyger förbi snabbare än man tror. Såklart ska examen firas med ceremoni och bal och här kommer lite viktiga datum att skriva upp i kalendern. Ett krav är att examenstagaren är studerande kårmedlem i kåren.

Bal för kandidat- och två-åriga masterprogrammen tillägnad:
Examensceremoni och bal genomförs den 21 maj.
Anmälan öppnar den 31 mars och stänger 27 april.

Bal för yrkesprogrammen (dvs. Agronomer samt Landskapsarkitekter) tillägnad:
Examensceremoni och bal genomförs den 28 maj.
Anmälan öppnar den 31 mars och stänger 4 maj.

För båda examensceremonierna och balerna gäller max 3 anhöriga per person. Högstidsvers ska vara inskickad en vecka efter stängd anmälan. Verspub hålls torsdagen och fredagen före resp. ceremoni. Mer information kommer ut närmare anmälan och ceremoni, så håll koll på nyhetsbrevet!
Frågor? Hör av dig till uls_bal@stud.slu.se eller uls_ceremoni@stud.slu.se

Vårbal 2022 – ULTUNA STUDENTKÅR (ultunastudentkar.se)

Graduation is closing in and though May is far away spring will go by faster then we think. Graduation must of course be celebrated with a ceremony and banquette and therefore some important dates are now presented to write down in your calendar. You need to be a member of the student union for the banquette.

For the bachelor and two-year-master graduates its dedicated:
The graduation ceremony and banquette will be held May 21.
Sign up will open March 31 and close April 27.


For the vocational graduates (meaning, Agronomists & Landscape Architects) its dedicated:
The graduation ceremony and banquette will be held May 28.
Sign up will open March 31 and close May 4.


Regarding both graduation ceremonies and banquettes a limit is set to 3 quests per graduate. Deadline for examination verse is one week after sign up closes. The verse pub will be help Thursday and Friday before each
ceremony. You will get more information as time comes closer to sign up and ceremony, so keep an eye on the newsletter!