Ultuna Näringslivsdag

Ultuna Näringslivsdag 2022 går av stapeln den nionde november.

Du kan hitta all information om evenemangen här und.ultunastudentkar.se