Med anledning av smittspridning av COVID-19

Styrelsen för Ultuna Studentkår har i samråd med SLUs säkerhetsavdelning och SLUs samlade studentkårer (SLUSS) beslutat att Kamratmiddagen som skulle ha gått av stapeln under helgen kommer att ställas in. Detta till följd av utvecklingen av situationen kring COVID-19 (Corona). Detta innebär tyvärr även att vi ställer in lördagens Spexföreställning.

Regeringen har under dagen beslutat att begränsa sammankomster med fler än 500 personer, vilket Kamratmiddagen med all säkerhet kommer att samla. SLUs ledning har även under eftermiddagen gått ut med den interna policyn att avboka alla möten som samlar fler än 100 personer, vilket vi känner även är av relevans för oss som Kår.

Vi beklagar att detta besked kommer så tätt inpå lördagens middag, eftersom det kommer att påverka så mångas planer. Även vi i Styrelsen hade sett fram emot en trevlig kväll i goda kamraters lag men känner att vi har ett ansvar gentemot festdeltagare, medlemmar och övrigt samhälle att ej riskera bidra till ytterligare spridning av viruset.

Information angående ersättning för biljetter, eventuella nya datum samt fortsatta uppdateringar kring vår hantering av krisen kommer att komma inom kort.

Tills dess ber vi om er förståelse.
Vid frågor kontakta Ultuna Studentkår ordförande
Knut H. Andersson:
Mejl: Uls_ordf@stud.slu.se
Tel: 070-7968074
Varma hälsningar
Ultuna Studentkårs Styrelse