Vårbalen 2018

Vårbal 26 maj 2018

Anmälan kommer vara öppen mellan 13/3 – 26/3. På baldagen kommer ceremonin starta kl. 15.00 och middag med fördrink kl. 18dk. Priset för examensbalen är 600 kr, vilket gäller för både kårmedlemmar och icke-kårmedlemmar. Betalningen gör ni så snabbt som möjligt men absolut sista datum att betala är den 6 april.

Anmälan är bindande och sker genom kårens hemsida. Regler för hur anmälan kommer gå till finns i bifogad fil längre ner på sidan. Läs igenom noggrant innan du anmäler dig. Ange även namn och mailadress till personen/personerna som ansvarar för din högtidsvers och/eller ringvers om det är aktuellt för dig. Var god notera att kårmedlemskap krävs för examenstagaren för att få närvara vid ceremonin.

Vid frågor är ni alltid välkomna att höra av er till oss balmästare på uls_bal@stud.slu.se

Examensring
För de som vill köpa Agronom- eller LARK-ring görs detta via ett besök hos Stefan Carlsson på Vretgränd 6A Uppsala (www.goldfinger.nu) och sista beställningsdag för att garantera leverans i tid är 18 april. Priser varierar mellan 6700:- och 7200:- för en bred guldring. En smal guldring kostar 1000:- mindre. För vitt guld läggs ytterligare 500:- på per ring.

Högtidsverser
Under ceremonin kommer högtidsverser för examenstagare läsas upp av Balmästarna. Dessa skrivs av vänner/familj till examenstagaren och brukar vara en kort text på rim som i stora drag handlar om studietiden. Mer information kommer skickas ut till de som angetts som ansvariga för varje högtidsvers.
Högtidsverser för examenstagare skickas senast 3 maj till uls_bal@stud.slu.se

Ringverser
Kvällen innan baldagen samlas examenstagare och deras vänner på kåren för en ringverspub. Under kvällen kommer vinterns examenstagare hedras genom framträdanden från nära och kära som visar upp glada stunder som de upplevt tillsammans under studentlivet. Ringverserna kan bestå av bildspel eller filmer kombinerat med berättelser från studenttiden som ska hållas under 15 minuter per examenstagare. Mer information kommer skickas till ansvarig person.

Vid frågor kontakta balmästarna via uls_bal@stud.slu.se eller grammofonnämden uls_gn@stud.slu.se

Spring Prom - 26th of May 2018

 

The Spring Prom is approaching and the registration will be open between 13/3 - 26/3. To register for the prom, use link on the Union website. The rules for the registration system can be found in the attached document. Please note that you need to be a member of the student union to be allowed to go the the ceremony.

For further questions contact the head of prom at uls_bal@stud.slu.se