Vårbalen 2017

Anmälan/registration

Nu är anmälan till vårbalen öppen. Följ länken för att anmäla dig.
The registration for the spring prom is open. Follow the link to registrate.

Vårbal 27/5

Årets Examensbal närmar sig och anmälan kommer vara öppen mellan 15/3- 29/3. Anmälan sker genom kårens hemsida och regler för hur systemet kommer gå till finns i bifogad fil. Var god notera att kårmedlemskap krävs för att få närvara vid ceremonin. Ange även om du vill ha en ringvers i anmälan inklusive kontaktuppgifter till ansvarig person

För de som vill köpa Agronom- eller LARK-ring görs detta via ett besök hos Stefan Carlsson på Vretgränd 6A i Uppsala (www.goldfinger.nu) och sista beställningsdag för att garantera leverans i tid är 28/4. Priser varierar mellan 6600:- och 7200:- för en guldring beroende på ringens storlek. För vitt guld läggs ytterligare 500:- på per ring.

Inlämning av högtidsverser görs till uls_bal@stud.slu.se senast 3/5.

För frågor kontakta balmästarna via uls_bal@stud.slu.se

Registration for the Spring Prom 27/5

This years Spring Prom is approaching and the registration will be open between 15/3-29/3. To register for the prom, use link on the Union website. The rules for the registration system can be found in the attached document. Please note that you need to be a member of the student union to be allowed to go the the ceremony.

For further questions contact the head of prom at uls_bal@slu.se