UPPDATERING Vårbalen 2020 kommer inte att genomföras under våren. Mer information kommer när vi vet hur situationen ser ut. Tack för att ni har överseende med detta.

(English down below)

Examensbalen närmar sig och anmälan är öppen till den 20 april. Vårbalen innefattar en examensceremoni i aulan som fortsätter med middag på Syltan och som avslutas med ett släpp på kåren. På baldagen kommer ceremonin starta kl. 15:00 och middag med fördrink kl. 18dk.

Priset för examensbalen är 600 kr, vilket gäller för både kårmedlemmar och icke-kårmedlemmar.

I och med rådande situation med coronaviruset avvaktar vi med betalning. Skulle det innebära att vårbalen inte blir av kan det komma att genomföras en bal till hösten.  Din anmälan gäller för båda dessa tillfällen.

 

Anmälan är bindande och sker via Kårens hemsida. Ange namn och mailadress till personen/personerna som ansvarar för din högtidsvers och/eller ringvers om det är aktuellt för dig.

Anmälan
Alla är välkomna att gå på balen, men examenstagare har företräde. Anmälan sker via länken nedan. Som examenstagare är du garanterad att få gå på balen.

OBS! Anmäl endast 2 gäster till middagen! Om fler gäster önskas och det finns plats på middagen kommer en andra anmälan öppnas. På ceremonin får du ta med dig 3 gäster och dessa behöver inte anmälas i förväg.

KOM IHÅG! För att vara med på examensceremonin måste du som examenstagare vara medlem i Ultuna studentkår, dina gäster behöver inte vara det.

Vid frågor är ni alltid välkomna att höra av er till oss balmästare på uls_bal@stud.slu.se

Vad är en bal?

Ringversen Kvällen innan baldagen (alternativt två kvällar om det är många ringverser) samlas examenstagare och deras vänner på kåren för en ringverspub. Under kvällen kommer examenstagaren hedras genom framträdanden från nära och kära som visar upp glada stunder som de upplevt tillsammans under studentlivet. Ringverserna kan bestå av bildspel eller filmer kombinerat med berättelser från studenttiden som ska hållas under 15 minuter per examenstagare. Mer information kommer skickas till ansvarig person. Att ha en ringvers är frivilligt.

Under kvällen är baren öppen och det säljs både mat och dryck!

Examensceremonin  Högtidlighållandet av examenstagarna börjar på baldagens eftermiddag med en examensceremoni där studentkåren firar de studenter som tar ut sin examen. Examensceremonin anordnas av studentkåren, av studenter för studenter. Under ceremonin läses högtidsverser upp och diplom samt eventuell examensring delas ut. Högtidsversen skrivs av vänner eller bekanta till examenstagaren och läses upp av Balmästarna. Kårens inspektor, inbjuden högtidstalare samt kårens ordförande håller tal och körerna underhåller med sång. Det bjuds även på fika. Ceremonin avslutas med att examenstagarna och gästerna tågar ut ur aulan och ner till Kåren för fördrink och mingel innan det är dags för sittning i Syltan. Examensceremonin är gratis för alla examenstagare men kräver anmälan genom anmälningslänken. Sen anmälan görs till ceremonimästarnas mejl.

Vid frågor som rör ceremonin är ni välkomna att kontakta ceremonimästarna på uls_ceremoni@stud.slu.se

KOM IHÅG! För att som examenstagare gå på högtidsstunden så MÅSTE du vara kårmedlem!

Observera att detta är en högtid anordnad av Ultuna Studentkår. Universitetet har ingen ceremoni för examenstagarna. Det diplom som delas ut är inte detsamma som examensbeviset, det sistnämnda får du digitalt till den e-post du har registrerat i Ladok från SLU.

Middagen  Middag startar med fördrink kl. 18dk i Kårens dansdel för att senare fortsätta inne i Syltan. Under middagen sitter man med sitt sällskap och klassvis. Priset för middagen är 600 kr, vilket gäller för både kårmedlemmar och icke-kårmedlemmar.

Examensringen  För de som vill köpa Agronom- eller LARK-ring görs detta via ett besök hos Stefan Carlsson på Vretgränd 6A Uppsala (www.goldfinger.nu). Sista beställningsdag för att garantera leverans i tid är 1 maj. Priser varierar något i och med guldpriset, men ligger för närvarande på mellan 7100 kr och 8500 kr för en bred guldring beroende på storlek. En smal guldring kostar 1000 kr mindre. För vitt guld läggs ytterligare 500 kr på per ring.

Högtidsversen Under ceremonin kommer en högtidsvers för varje examenstagare läsas upp av Balmästarna. Dessa skrivs av vänner/familj till examenstagaren och brukar vara en kort text på rim som i stora drag handlar om studietiden. Mer information kommer skickas ut till de som angetts som ansvariga för varje högtidsvers. Högtidsvers är frivilligt. Högtidsverser för examenstagare skickas senast den 3e maj till uls_bal@stud.slu.se

Klädsel Klädkoden på balen är högtidsdräkt. Högtidsdräkt för man innebär frack med vit väst och vit rosett (”fluga”). Svart rosett bärs av personal, exempelvis hovmästare och svart väst bärs vid begravning, båda dessa ska undvikas på baldagen. Cummerbund (maggördel) hör till smoking och ska inte bäras till frack. Eftersom examensbalen är en akademisk högtid ska inte smoking bäras. Om frack absolut inte går att ordna för dina gäster så går mörk kostym bra, men försök i första hand hyra eller låna en frack.

Högtidsdräkt för kvinna innebär balklänning. Försök i första hand ordna en balklänning, exempelvis genom att hyra eller låna, om det absolut inte går är långklänning också tillåtet.

Uniform d.v.s. stor mässdräkt för officerare samt folkdräkt går bra ifall man har någon anknytning till militären eller det landskap/land där dräkten har sitt ursprung. Ingen stoppas från att närvara på balen på grund av ”felaktig klädsel" men passa på att göra din examen till något alldeles extra!


Spring Prom 2020

UPDATE Spring Prom 2020 have been cancelled and will not be this spring. This information will be updated when we know what the situation looks like. Thank you for your patient.

The graduation prom is approaching, and the application is open until 20/4. The spring prom begins with a graduation ceremony in Aulan, after which there’s a dinner in Syltan and ends with a party in the Union house.

The day of the prom will start at 15.00 with the graduation ceremony and thereafter a pre-drink will be served at 18dk before moving on to dinner in Syltan. The prize for the prom and dinner is 600 SEK, which applies to both members of the union and non-members.

Remember! Due to there being many graduates for the spring prom the maximum of guests you can register for the dinner is 2. Only if there is space left after the first registration will we open a secondary registration if you want to bring more guests.

During the graduation ceremony in Aulan graduates are allowed to bring a maximum of 3 guests, and these do not need to be registered beforehand. 

Registration
Everyone is allowed at the prom but the graduates takes precedent. Registration for the prom takes place at the Union’s website through the link down below, remember that the registration is binding!

Due to the current situation with the coronavirus, we will wait with the payment.  If the Spring Prom gets cancelled, there could be an opportunity that it occurs in the autumn instead. Your application is valid for both of these occasions.

For further questions you are always welcome to email the prom committee at uls_bal@stud.slu.se

What is the spring prom?

“Ringvers”/Verse
Shortly before the spring prom is held, graduates and their friends gather together for an evening of ringvers. During the evening graduates will be honored by appearances from loved ones who show some happy moments they experienced together during their student time. The verse can be a slideshow (power point presentation) or a movie/movies combined with stories and it will be held for 15 minutes per graduate. More information will be sent to the person responsible for the individual verse.
If you have questions about the ring verse, contact the prom committee at 
uls_bal@stud.slu.se

Graduation ceremony
All Union members who graduates with a bachelor’s or master's degree will be able to participate in the Ultuna union’s graduation ceremony held on the prom day at Aulan. The ceremony is a formal event where, among other things, all the graduates can receive a diploma on stage. The ceremony will also offer speeches, entertainment and coffee together with the ceremony. The dress code for the graduation ceremony is a full evening dress and suite. The graduation ceremony is free for all graduates but requires registration through the union website.
REMEMBER! To participate in the ceremony you as a graduate are required to be a member of the Ultuna student union. Guests of the graduate do not have to be members to attend.

For questions concerning the ceremony you are more than welcome to contact the ceremony committee at uls_ceremoni@stud.slu.se

Dinner
Dinner starts with pre-dinner drinks at 18dk in the Union house and will continue in Syltan. During the dinner you will sit with your company and class. The price for the dinner is 600 SEK, which applies to both members of the union and non-members.

“Högtidsvers”/Formal verse
During the graduation ceremony, a speech for each graduate will be read by the prom committee before they are handed a diploma. These are written by friends / family to the graduate and is usually a short text on the rim, which is about your study time.

More information will be sent to the person who is responsible for your formal verse, the verse must be sent no later than 3rd of May to uls_bal@stud.slu.se

Attire
For the spring prom it is custom with formal dress. This entails a dress suit/white tie for men and a ball gown for women.