Vårbal 2019

Vårbal 2019

Anmälan till Vårbalen 25/5

Anmälan är nu stängd.

Examensbalen närmar sig och anmälan är öppen mellan 15 mars och 29 mars. Vårbalen innefattar en examensceremoni i aulan som fortsätter med middag på Syltan och som avslutas med ett släpp på kåren. På baldagen kommer ceremonin starta kl. 15:00 och middag med fördrink kl. 18dk. Priset för examensbalen är 600 kr, vilket gäller för både kårmedlemmar och icke-kårmedlemmar. Betalningen gör ni så snabbt som möjligt men absolut sista datum att betala är den 3 april.

OBS. Anmäl endast 2 gäster till middagen! Om fler gäster önskas och det finns plats på middagen kommer en andra anmälan öppnas. På ceremonin får du ta med dig 3 gäster och dessa behöver inte anmälas i förväg.

Anmälan är bindande och sker genom kårens hemsida. Ange namn och mailadress till personen/personerna som ansvarar för din högtidsvers och/eller ringvers om det är aktuellt för dig.

Observera att du behöver vara kårmedlem för att få delta i ceremonin.

Vid frågor är ni alltid välkomna att höra av er till oss balmästare på uls_bal@stud.slu.se


Vad är en bal?

Examensceremonin
Alla kårmedlemmar som tar en kandidat- agronom-landskapsarkitekt- eller mastersexamen har möjlighet att vara med på Ultuna studentkårs examensceremoni som hålls i aulan på baldagen. Ceremonin är ett högtidligt tillfälle där bland annat examenstagaren får ta emot ett diplom och ring av kårens inspektor på scenen. Dessutom bjuds det på tal, underhållning och fika i samband med ceremonin. Klädkod på examensceremonin är högtidsdräkt för examenstagare. Examensceremonin är gratis för alla examenstagare men kräver anmälan genom anmälningslänken. Sen anmälan görs till ceremonimästarnas mejl.

Vid frågor som rör ceremonin är ni välkomna att kontakta ceremonimästarna på uls_ceremoni@stud.slu.se

Middagen
Middag startar med fördrink kl. 18dk i kårens dansdel för att senare fortsätta inne i Syltan. Under middagen sitter man med sitt sällskap och klassvis. Priset för middagen är 600 kr,vilket gäller för både kårmedlemmar och icke-kårmedlemmar. Klädkod högtidsdräkt.

Examensringen
För de som vill köpa Agronom- eller LARK-ring görs detta via ett besök hos Stefan Carlsson på Vretgränd 6A Uppsala (www.goldfinger.nu) och sista beställningsdag för att garantera leverans i tid är 26 april. Priser varierar mellan 7100:- och 7700:- för en bred guldring beroende på storlek. En smal guldring kostar 1000:- mindre. För vitt guld läggs ytterligare 500:- på per ring.

Högtidsversen
Under ceremonin kommer en högtidsvers för varje examenstagare läsas upp av Balmästarna. Dessa skrivs av vänner/familj till examenstagaren och brukar vara en kort text på rim som i stora drag handlar om studietiden. Mer information kommer skickas ut till de som angetts som ansvariga för varje högtidsvers.
Högtidsverser för examenstagare skickas senast 3 maj till uls_bal@stud.slu.se

Ringversen
Kvällen innan baldagen samlas examenstagare och deras vänner på kåren för en ringverspub. Under kvällen kommer vinterns examenstagare hedras genom framträdanden från nära och kära som visar upp glada stunder som de upplevt tillsammans under studentlivet. Ringverserna kan bestå av bildspel eller filmer kombinerat med berättelser från studenttiden som ska hållas under 15 minuter per examenstagare. Mer information kommer skickas till ansvarig person.

Vid frågor om ringversen kontakta balmästarna via uls_bal@stud.slu.se eller grammofonnämden uls_gn@stud.slu.se

Spring prom 2019

Registration for the Spring Prom 25/5

The registration is closed.

Spring Prom is approaching and the registration will be open between 15 march and 29 march. To register for the prom, use link on the Union website. The rules for the registration system can be found in the attached document. Please note that you need to be a member of the student union to be allowed to go the ceremony.

For further questions contact the head of prom at uls_bal@stud.slu.se