Valberedningen:

Huvudsysslor: Det är vi som ordnar med invalen till befattningar som sker på våra kårmöten. I praktiken gör vi valsedlar, räknar röster samt presenterar resultaten.
Vi sätter även upp de gula vallistorna. 
Befattningar: Valberedningen består av en ordförande samt fyra ledamöter, varav två väljs in i november och två i maj. I valberedningen sitter även teknikförvaltaren som ansvarar för access till våran gemensamma server JYNS och funktionärsbrevlådor. Denne kan nås per mail på uls_teknik@stud.slu.se
Arbetet är ganska enkelt att dela upp på ett effektivt sett.
Det bästa med oss: Ett mycket meriterande utskott som både är lärorikt, intressant och inte allt för tungt. Vill du veta mer? Kontakta oss i valberedningen på uls_val@stud.slu.se

Ceremoni och Traditionsutskottet (TradU):

Huvudsysslor: Anordnar högtidsstund och bal för alla examenstagare samt förvaltar kårens historia vilket inkluderar inte minst fanor, kanoner och kårens grav. Sprider glans och elegans över både campus och Uppsalas södra flank.
Befattningar: Ceremonimästare, Vice Ceremonimästare, Arkivarie, Balmästare, Vice Balmästare, Batterichef, s.f. Batterichef, Fanbärare, s.f. Fanbärare, Gravvårdare samt krönikör.
Bästa med oss: Bär högtidsdräkt oftare än årstiderna växlar.
Kontakt: uls_ceremoni@stud.slu.se

Ultunesaren:

Huvudsysslor: Producera kårtidningen Ultunesaren med allt vad det innebär: skriva, fota, illustrera och layouta.
Befattningar: Redaktör, stf redaktör, 3 skribenter, 2 fotografer, layoutansvarig, illustratör, övrig medarbetare
Bästa med oss: Att kunna få inside-information innan alla andra och möjligheten till samarbete med andra utskott på kåren.
Och Arkiv!

Ultimat:

Ultimat är Ultunas helt ägna matkooperativ. Kooperativet är för dig som önskar att äta mer lokalt, och stötta en hållbar matproduktion. Genom oss kan du beställa mat från gårdar i och runt Uppsala, via ett online beställningsformulär. Producenterna kommer med varorna till skolen en gång varje månad.  Om vintern har vi tex egg, bönor, ostor, kött, rotgrönsaker, kola, torka ätor, mjöl och honung, och om sommaren har vi också stora mängder grönsaker och andre ting som är i säsong.
Vi diskuterar och arrangerar aktiviteter kring hållbar mat. Vi håller månedlige workshops där man tex kan lära om gröt, surdeg, fermentering och mycket annat. Vi har också gårdsbesök till producenterna våra som oftast är mycket lärorika och populära.
Vi har flera spännande befattningar man kan söka på – Ordförande, vice-ordförande, 2 ekonomiansvariga, 2 kommunikationsansvariga, producentansvarig, samt 2 leveransansvariga.
Vi har lunchmöte i kårhuset varje tisdag kl. 12-13, öppet för alla. Medlemmar av Ultimat kan vara båda studenter och personal på SLU. Du kan också hitta oss på Facebook och instagram @Ultimat_Ultuna, eller på mail ultimat@stud.slu.se.


Ultimat is Ultuna’s own food cooperative. The cooperative is for those who love eating more locally, ecologically and support sustainable food production. Through us you can order food from farms in and around Uppsala, via an online order form. The producers bring the goods to SLU once a month. In the winter we have, for example, eggs, beans, cheeses, meat, root vegetables, homemade sweets, dried peas, flour and honey, and in the summer we also have large quantities of vegetables and other things that are in season.
We also discuss and arrange activities around sustainable food. We hold monthly workshops where one can, for example, learn about porridge, sourdough, fermentation and much more. We also have farm visits to our producers which are usually very educational and popular.
Our board consists of 10 members – Chair, Vice-chair, treasurer, producer contact, delivery coordinator and marketing.
We have lunch meeting in the Students´Union building every Tuesday 12-13, open to all. Members of Ultimat can be SLU students, staff and also the public. You can also find us on Facebook and instagram @Ultimat_Ultuna, or by mail ultimat@stud.slu.se.

ULS IF:

Huvudsysslor: ULS IF arbetar alltid för att få flera studenter att röra på sig och idrotta. Vi arrangerar bland annat det traditionsenliga Ultuna Winter Classic och Ultuna Masters, men också fotbolls- och innebandyturnering. ULS IF har ett löpande veckoschema där de utövas allt från löpning och fotboll till yoga och volleyboll. Vi har även ansvar för Syltahallen och access dit.
Befattningar: Ordförande, Vice-Ordförande, Sekreterare, Kassör, PR-ansvarig, Materialare samt sjunde ledamot.
Det bästa med oss: Vi gör sport roligt och verkar för att studenter från olika program ska träffas. Ultunas sportigaste sällskap! #sportochbärs
Kom gärna och prata med oss när vi sitter i IF-rummet på kåren under mån-, tis- och fredagsluncher!
Snabba hälsningar
ULS IF
Uls_if@stud.slu.se

ULLA:

ULLA är kårens mysigaste, och enda, damkör. Vi sjunger på diverse tillställningar som till exempel examenshögtider, Valborg och i andra trevliga sammanhang. Självklart går vi även luciatåg.
Alla studenter är välkomna att sjunga med oss och vi har rep på Kåren varje tisdag klockan 17.
Befattningar: Ordförande, (Vice ordförande), Sekreterare, Kassör, Notissa, Art director, Trivselansvarig, 7e ledamot
Det bästa med oss (och UD): Helt klart gemenskapen i allt vi gör, från rep till övningshelger till sångarsittningar.

Traktorutskottet (TraktU):

Huvudsysslor: Ta hand om Kårens traktor, en Volvo BM Victor årsmodell -58 och ser till att han alltid är i brukbart skick. Ansvarar för att traktorn alltid står på tomgång utanför Syltan inför Kårens större middagar. Vi säljer även andelar i traktorn.
Befattningar: En utskottsordförande och tre ledamöter. Alla befattningar innefattar ett år och väljs in på novemberkårmötet.
Bästa med oss: Vi får köra traktor när vi vill!

Spexkommittén:

Huvudsysslor: Från studenter på ULS och VMF samla en ensemble som tillsammans arrangerar och utför Ultunaspexet, en spexföreställning på ultunesiskt vid!
Befattningar: Spexgeneral, Manusförfattare, Kassör, Regissör, Orkesteransvarig, Köransvarig, Dansansvarig, Kostym- och Sminkansvarig, Teknikansvarig, Kulissansvarig, Trivselansvarig, PR-ansvarig
Bästa med oss: Vi får under några intensiva repmånader umgås och ha kul med varandra i den bästa möjliga miljön – spexvärlden!

Näringslivsutskottet:

Huvudsysslor: Underhålla och värva nya samarbeten med företag som gynnar studenternas tid på Ultuna, utöka kunskapen om alla företag som finns kopplade till utbildningarna samt hjälpa studenter med kontakter till näringslivet.
Befattningar: Ordförande, projektgrupp som anordnar Ultuna Näringslivsdag, sponsringsansvarig, vice sponsringsansvarig, evenemangsansvarig, vice evenemangsansvarig, studiebesöksansvarig, vice studiebesöksansvarig samt annonsansvarig.
Det bästa med oss: Den regelbundna och nära dialogen med näringslivet som ger mycket erfarenhet och kontakter inför arbetslivet, både genom att driva projekt, värva nya företag till samarbeten och planera events. Alla poster i utskottet innebär ansvar och frihet där man tillsammans med företagen diskuterar fram olika idéer som sedan förverkligas på Kåren. Det är utvecklande och väldigt roligt att vara med i Näringslivsutskottet!
Frågor? Kontakta vår Ordförande på uls_narl@stud.slu.se

Miljöutskottet:

Huvudsysslor: Vi jobbar för att uppmärksamma miljöfrågor på ULS och SLU, samt förbättra kårens miljöarbete
Befattningar: Ordförande, Vice ordförande, 3 ledamöter
Det bästa med oss: Man får hjälpa till att rädda världen, och ha kul samtidigt!

Marknadsföringsutskottet (MarkU):

Huvudsysslor: Fotografera på kårens olika event, göra affischer, sköta kårens hemsida samt marknadsföra kåren och dess utskott.
Befattningar: Ordförande, webmästare, kårdesigner, kårfotograf, kåröversättare, avelskalenderansvarig och 3 kommunikatörer.
Bästa med oss: Vi får se alla roliga bilder från sittningarna som inte är av publicerbar karaktär…

Likabehandlingsutskottet (LikeU):

Huvudsysslor: Se till så att alla känner sig inkluderande på kåren. Bland annat arbetar vid med kårens värdegrund, håller i workshops och välkomnar nya studenter.  Vårt mål är att kåren och Campus Ultuna ska vara en plats där alla trivs, känner sig trygga, välkomna och har kul.
Befattningar: Ordförande, vice ordförande samt 4 ledamöter
Bästa med oss: Att vi är med och utformar kårverksamheten och att vi får planera aktiviteter och verka för en mer inkluderande kår.
Vill du veta mer? Hör av dig till ordförande uls_likeu@stud.slu.se

Lantbruksutskottet (LantU):

Huvudsysslor: Vara kårens länk mellan den agrara omvärlden och studenterna. Vi verkar för att studenterna ska få inblick i lantbruksbranschen och få möjlighet att träffa potentiella arbetsgivare inom den agrara sektorn genom årliga företagsträffar. Vi informerar även om aktiviteter med agrar anknytning som arrangeras i närområdet som kan vara till intresse för studenterna.
Befattningar: En utskottsordförande och fyra ledamöter. Samtliga sitter i ett år och väljs in på novemberkårmötet.
Bästa med oss: Vi arrangerar Proppmorgonen under småttingveckorna!

Kulturutskottet (KulU):

Huvudsysslor: Ordna olika events i och omkring Uppsala i syfte att uppmärksamma Uppsalas kulturliv.
Befattningar: Ordförande och fem ledamöter.
Bästa med oss: Ett utskott som tillåter all form av kreativitet, det är endast fantasin som sätter gränserna!

Kårkansliet:

Huvudsysslor: Kårkansliet är utskottet som ser till att du får ditt mecenatkort! Vi sitter i kansliet på kåren under luncherna och säljer medlemskap, pins och svarar på frågor.
Befattningar: Ordförande, vice ordförande, 10 ledamöter
Det bästa med oss: Att man får hänga på kåren ofta och sitta och hänga med folk under luncherna!
Vill du veta mer? Skicka ett mejl till uls_kans@stud.slu.se om du vill veta mer.

K9:

Huvudsysslor: Förvalta ULS hundgårdar
Befattningar: Ordförande, Viceordförande och 2 st ledamöter
Bästa med oss: Vi anordnar kul aktiviteter för alla hundnördar på Ultuna

International Committee (IC):

Huvudsysslor: Vi i den internationella kommittén välkomnar utbytesstudenter från hela världen till SLU och ger dem information och stöd som kan behövas inför deras vistelse i Sverige. Vår främsta uppgift är att anordna välkomstveckor för utbytesstudenterna, både på vår- och höst-terminen. Då anordnar vi aktiviteter både för att lära känna SLU och Uppsala men även för att lära känna varandra och den svenska kulturen. Vi håller under terminen i pubrundor, skogsutflykter, språkcafén, knytismiddagar med mat från hela världen, en resa till Lappland och under slutet av vårterminen en midsommarfest.
Befattningar: Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, marknadsföringsansvarig, buddyansvarig, vice buddyansvarig och en ledamot.
Bästa med oss: Vi hittar på massa olika kul aktiviteter, som går att anpassa efter vad vi känner att de internationella studenterna vill, då vi har en nära kontakt med dem. Vi introducerar dem till svenska studenter och knyter kontakter med människor från hela världen! Det är även lätt att komma med egna idéer och initiativ till aktiviteter. ​

Grammofonnämnden (GN):

Huvudsysslor: Vi är ansvariga för ljud och ljus på kårens middagar och släpp samt externa och interna uthyrningar av kårens ljud- och ljusutrustning.
Befattningar: Ordförande, vice ordförande och 4 ledamöter
Det bästa med oss: Det absolut bästa med GN är spelningar på kårens släpp, att få stå i DJ båset tillsammans med de andra i utskottet vilket gör att vi har en god sammanhållning, där festen sker tillsammans i båset! Ännu en fördel är att kunna beskåda alla de skådespel som kan komma att ske på dansgolvet, tro oss det är något att minnas!

FiQ:

Huvudsysslor: Vi bakar och håller Café på Kåren där vi säljer vårt fika. Vi brukar även baka till Lucia och andra evenemang, och ibland samarbetar vi med andra utskott som vill ha fika!
Befattningar: Ordförande, vice ordförande och 5 fikavärdar.
Det bästa med oss: Vi har trevligt tillsammans, hänger och bakar. Dessutom träffar vi många trevliga och fikaglada personer på vårt Café. Det blir även en del fika…!
Vill du veta mer? Kontakta FiQ:s ordförande på uls_fiq@stud.slu.se

Fadderiet:

Huvudsysslor: planera välkomstveckorna och se till att alla nya studenter (småttingar)får det bästa möjliga välkomnandet till SLU och Ultuna studentkår.
Befattningar: Hufvudfadder, klassfaddrar, (bonusfaddrar).
Det bästa med oss: Vi är alltid snälla, hjälpsamma och glada. Det är vi som ser till att alla nya studenter känner sig extra välkomnade och hemma på Ultuna.
Vill du veta mer? Fråga, ring eller mejla någon av faddrarna!
Hufvudfadder: uls_huvudfadder@stud.slu.se
Faddrarna: uls_fadderiet@stud.slu.se

Bastuutskottet (BastU):

Huvudsysslor: Vi ansvarar för att bastun hålls utrustad och hel. Dessutom arrangerar vi lite olika evenemang med StorbastUkvällar där alla är välkomna, samt ser till att ingen går kall på Ultuna fagra ängder.
Befattningar: 1 ordförande samt 3 ledamöter.
Det bästa med oss: Vi är Kårens hetaste utskott!
Kontakt: uls_bastu@stud.slu.se

Ultuna Jaktklubb

Huvudsysslor: Ultunas fristående jaktförening är de som förvaltar Ultunas fagra jaktmarker. Ultuna Jaktklubb syftar till att fungera som mötesplats för natur- och jaktintresserade studenter vid SLU och vi arrangera jägarexamen och ett gäng aktiviteter varje jaktår.

Befattningar: Ordförande, kassör, tre ledamöter i form av jaktledare, PR- och kommunikationsansvarig och en allt-i-allo.

Det bästa med oss: Att både få möjlighet att träffa jaktkamrater för livet och lära sig mer om viltförvaltning.

Frågor? Kontakta oss via vår Facebook Ultuna Jaktklubb, instagram @ultunajaktklubbeller kontakta oss via ultunajaktklubb@gmail.com