Torsdagspuben - Alla är välkomna!

Denna TORSDAG

Nästa TORSDAG

Varje TORSDAG

PÅ KÅREN

Öppnar ALLTID 17:00!


Doktorand eller personal på SLU? Välkommen till Torsdagspuben och varva 

ner efter arbetsdagen! Är ni fler än 8 personer kan ni boka tredje våningen.

Vill ditt utskott hålla i torsdagspuben? Kontakta kårhusmästaren på 

uls_khm@stud.slu.se