Sittningar och baler

  • My New Slide

Sittningar - studentlivets höjdpunkter!

Under terminerna anordnar klubbmästeriet sex traditionella sittningar i syltan med efterföljande 04 släpp på kåren. Både medlemmar och ickemdelemmar är välkomna på både sittningar och släpp. SLUSS medlemmar får däremot 20% rabatt på och även förtur till middagsbiljetter.

Om du har frågor och funderingar hittar du information om middagarna på facebook ca 1 månad innan evenemangen eller kontakta kårhusmästaren på uls_khm(at)stud.slu.se.

Baler - Din examenshögtid

För trogna medlemmar anordnar vi två examensbalen om året, luciabalen och vårbalen. Alla är välkomna att gå på balerna men de som varit medlemmar under hela sin studietid har företräde. Mer information kommer upp inför varje bal både här på hemsidan och på Facebook. Fredagen innan balerna hålls traditionsenligt en verspub. På verspuben presenterar examensdagarnas vänner en kort berättelse om examensdagarnas studietid.