Sittningar

  • My New Slide

Sittningar - studentlivets höjdpunkter!

Under terminerna anordnar klubbmästeriet sex traditionella sittningar i syltan med efterföljande 04 släpp på kåren. Både medlemmar och icke medlemmar är välkomna på både sittningar och släpp. SLUSS medlemmar får däremot 20% rabatt på och även förtur till middagsbiljetter.

Om du har frågor och funderingar hittar du information om middagarna på facebook ca 1 månad innan evenemangen eller kontakta kårhusmästaren på uls_khm(at)stud.slu.se.