Ultimat

Ultimat är Ultunas helt ägna matkooperativ. Kooperativet är för dig som önskar att äta mer lokalt, och stötta en hållbar matproduktion. Genom oss kan du beställa mat från gårdar i och runt Uppsala, via ett online beställningsformulär. Producenterna kommer med varorna till skolen en gång varje månad.  Om vintern har vi tex egg, bönor, ostor, kött, rotgrönsaker, kola, torka ätor, mjöl och honung, och om sommaren har vi också stora mängder grönsaker och andre ting som är i säsong. 

Vi diskuterar och arrangerar aktiviteter kring hållbar mat. Vi håller månedlige workshops där man tex kan lära om gröt, surdeg, fermentering och mycket annat. Vi har också gårdsbesök till producenterna våra som oftast är mycket lärorika och populära. 

Vi har flera spännande befattningar man kan söka på – Ordförande, vice-ordförande, 2 ekonomiansvariga, 2 kommunikationsansvariga, producentansvarig, samt 2 leveransansvariga.

Vi har lunchmöte i kårhuset varje tisdag kl. 12-13, öppet för alla. Medlemmar av Ultimat kan vara båda studenter och personal på SLU. Du kan också hitta oss på Facebook och instagram @Ultimat_Ultuna, eller på mail ultimat@stud.slu.se.


Ultimat is Ultuna’s own food cooperative. The cooperative is for those who love eating more locally, ecologically and support sustainable food production. Through us you can order food from farms in and around Uppsala, via an online order form. The producers bring the goods to SLU once a month. In the winter we have, for example, eggs, beans, cheeses, meat, root vegetables, homemade sweets, dried peas, flour and honey, and in the summer we also have large quantities of vegetables and other things that are in season.

We also discuss and arrange activities around sustainable food. We hold monthly workshops where one can, for example, learn about porridge, sourdough, fermentation and much more. We also have farm visits to our producers which are usually very educational and popular.

Our board consists of 10 members – Chair, Vice-chair, treasurer, producer contact, delivery coordinator and marketing.

We have lunch meeting in the Students´Union building every Tuesday 12-13, open to all. Members of Ultimat can be SLU students, staff and also the public. You can also find us on Facebook and instagram @Ultimat_Ultuna, or by mail ultimat@stud.slu.se.