Näringslivsutskottet

Huvudsysslor: Underhålla och värva nya samarbeten med företag som gynnar studenternas tid på Ultuna, utöka kunskapen om alla företag som finns kopplade till utbildningarna samt hjälpa studenter med kontakter till näringslivet.

Befattningar: Ordförande, projektgrupp som anordnar Ultuna Näringslivsdag, sponsringsansvarig, vice sponsringsansvarig, evenemangsansvarig, vice evenemangsansvarig, studiebesöksansvarig, vice studiebesöksansvarig samt annonsansvarig.

Det bästa med oss: Den regelbundna och nära dialogen med näringslivet som ger mycket erfarenhet och kontakter inför arbetslivet, både genom att driva projekt, värva nya företag till samarbeten och planera events. Alla poster i utskottet innebär ansvar och frihet där man tillsammans med företagen diskuterar fram olika idéer som sedan förverkligas på Kåren. Det är utvecklande och väldigt roligt att vara med i Näringslivsutskottet!

Frågor? Kontakta vår Ordförande på uls_narl@stud.slu.se