Miljöutskottet

Huvudsysslor: Vi jobbar för att uppmärksamma miljöfrågor på ULS och SLU, samt förbättra kårens miljöarbete

Befattningar: Ordförande, Vice ordförande, 3 ledamöter

Det bästa med oss: Man får hjälpa till att rädda världen, och ha kul samtidigt!