Marknadsföringsutskottet

Huvudsysslor: fotografera på kårens olika event, göra affischer,
sköta kårens hemsida samt marknadsföra kåren och dess utskott.
Poster: ordförande, webmästare, kårdesigner, kårfotograf och
avelskalenderansvarig.
Bästa med oss: vi får se alla roliga bilder från sittningarna som
inte är av publicerbar karaktär…