International Committee (IC)

Huvudsysslor: Vi i den internationella kommittén välkomnar utbytesstudenter från hela världen till SLU och ger dem information och stöd som kan behövas inför deras vistelse i Sverige. Vår främsta uppgift är att anordna välkomstveckor för utbytesstudenterna, både på vår- och höst-terminen. Då anordnar vi aktiviteter både för att lära känna SLU och Uppsala men även för att lära känna varandra och den svenska kulturen. Vi håller under terminen i pubrundor, skogsutflykter, språkcafén, knytismiddagar med mat från hela världen, en resa till Lappland och under slutet av vårterminen en midsommarfest.

Befattningar: Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, marknadsföringsansvarig, buddyansvarig, vice buddyansvarig och en ledamot.

Bästa med oss: Vi hittar på massa olika kul aktiviteter, som går att anpassa efter vad vi känner att de internationella studenterna vill, då vi har en nära kontakt med dem. Vi introducerar dem till svenska studenter och knyter kontakter med människor från hela världen! Det är även lätt att komma med egna idéer och initiativ till aktiviteter. ​