International Committee

Huvudsysslor: välkomstveckor för SLUs utbytesstudenter, para ihop buddies och utbytesstudenter, pubrundor, skogsutflykter, knytismiddagar med mat från hela världen…
Poster: ordförande, vice ordförande, kassör för de internationella utskotten (IC, MC & IAAS), sekreterare, marknadsföringsansvarig, buddyansvarig, vice buddyansvarig och en ledamot.
Bästa med oss: vi hittar på massa olika kul aktiviteter och får vänner från hela världen.