Bastuutskottet (BastU)

Huvudsysslor: Vi ansvarar för att bastun hålls utrustad och hel. Dessutom arrangerar vi lite olika evenemang med StorbastUkvällar där alla är välkomna, samt ser till att ingen går kall på Ultuna fagra ängder.
Befattningar: 1 ordförande samt 3 ledamöter.
Det bästa med oss: Vi är Kårens hetaste utskott!