Inspektor och hedersledamöter

  • My New Slide

Inspektor och Hedersledamöter

Inspektor:

Erling DRILLEN Strandberg

DRILLEN är Ultuna Studentkårs inspektor sedan 2010, han examinerades som husdjursagronom 1982 och är nu professor i husdjursgenetik för samma institution sedan 2003. Som Inspektor är även DRILLEN Jourhavande Ultunesare. Uppdraget innebär att vara ett lyssnande öra i mer eller mindre svåra stunder som vid behov guidar vidare till mer professionella stödjare av olika slag.

Hedersledamöter:

Birger URAN Svensson
Ordförande 54/55 och 5:e ledamot under en rad av år på 60- och 70-talet. Jobbade aktivt med studerandefrågor; bl a studiemedel och studentbostäder. Mycket kunnig om Kårens historia.
Invald 1970

Peter PE Edling
Ordförande 1967. Var under tre år 5:e ledamot i Styrelsen. Stor vän till Kåren.
Invald 1972

Anders HERDEN Nilsson
Sekreterare i kårhusbyggnadskommittén. Utan honom – inget kårhus!
Invald 1976

Sten LOVE Ebbersten
F.d. dekanus och studentvän. Arbetade mycket för studiernas förnyelse.
Invald 1989

Bo PRIMÖR Andersson
Skattmästare under en rad år på 80-talet. Hjälpte Kåren mycket.
Sedan 2017 återigen skattmästare.
Invald 1988

Mårten TYGEL Carlsson
F.d. rektor och mycket studentvänlig. Före detta preses i KSLA.
Invald 1994

Per-Göran ABBOT Knutsson
Inspektor mellan 1984-1994. Innehade BUDDHAs professur och verkade i hans efterföljd.
Invald 1994

Lennart KARAT Hult
Ordförande i SUS och medlem i Kårlokalnämnden. Stor vän till Kåren och en frekvent middagsgäst.
Invald 1996

Sven-Uno SLÖÖ Skarp
Ordförande 1959-60, stor Ultuna-vän. F.d. VD och sekreterare i KSLA. Invald 1996. Pensionerades 31 maj 1999.

Claes BERGFAST I:son Lundin
Inspektor 1994-1999. Förnyare av inspektoratet – gjorde rollen mer aktiv.
Invald 1999

Thomas PEBBE Persson
Lång och trogen Ultuna-tjänst. Tog över efter TRULS som domare vid Kämpalekarna.
Invald 1999.

Erik STABIL Wildt Persson
Ordförande i renoveringsgruppen 2002-06. Utan honom – ingen renovering!
Invald 2006

Bengt HELIOS Guss
Inspektor 1999-2009. Har fått stämpeln ”mysfarbror” på Kåren och är den på SLU, förutom nuvarande inspektor, som har bäst inblick i Kårens verksamhet.
Invald 2009

Johan PROJEKT Rockström
Ordförande i Kåren 1989. Utsedd till Miljömäktigast i Sverige år 2012 och 2013 av tidningen Miljöaktuellt samt tilldelades priset Årets Agronom 2013 av Agronomförbundet. Höll ett mycket inspirerande högtidstal under högtidsstunden på Vårbalen 2012.
Invald 2013

Cecilia ALMA Mark-Herbert.
Forskare och lärare vid institutionen för skogens produkter. ALMA har under en lång tid talat varmt om kåren och verkat för studentkårens verksamhet, samt uppmuntrat studenter att engagera sig i Kåren. Hon har även har varit drivande i lika villkårsfrågor, vilket har varit mycket positivt för Ultunas studenter.
Invald 2015