Småttingveckorna

  • My New Slide

Dina faddrar

Här kan du hitta namn, bild och kontaktuppgifter till din klassfadder

SMK-dans

Klicka här för att se årets dans!

Småttingveckorna - ULS Välkomstveckor

Småttingveckorna är namnet på ULS välkomstveckorna - två veckor som är till för att du som ny student ska känna dig välkommen på campus. Tempot under småttingveckorna är ofta högt och det finns en mängd av aktiviteter som alla arrangeras av våra kårfunktionärer. Det är en familjär stämning på campus och det är väldigt viktigt att du som student känner dig välkommen och trygg.

Småttingveckorna börjar måndagen den 29/8 och avslutas söndagen den 11/9. Småttingveckorna är fyllda av aktiviteter och inslag som berikar studentlivet, och hjälper dig att komma på fötter i din nya studentstad. Småttingveckorna kallas de två välkomstveckor som Ultuna Studentkår arrangerar för de nya studenterna vid SLU Ultuna. Som ny student (småtting) kommer du under dessa två veckor få bekanta dig med andra studenter, och med de traditioner som är knutna till Ultuna Studentkår och universitetet.

Insparksaktiviteternas syfte är att du som ny student ska få tillfälle att träffa andra studenter inom och mellan årskurserna och mellan utbildningarna. Det är ett perfekt tillfälle att knyta nya kontakter och samtidigt ha kul. Insparksaktiviteterna innehåller också en introduktion till campus, Kåren och universitetet. Här möter du inte bara faddrar och funktionärer från Kåren (en funktionär är en student som arbetar ideellt på Kåren), utan får också tillfälle att bekanta dig med representanter och organisationer från både näringsliv och kommunen.


Fadderiet

Hej och välkommen till Ultuna!

Vad kul att du har valt att börja studera på SLU, och att du kommer att vara just här på Ultuna! Mitt namn är Maja Bladh och jag är hufvudfadder i år. Det är jag tillsammans med resten av fadderiet som har ansvar för fadderverksamheten, och vi kommer att finnas här för dig från första dagen. Varje utbildning har sin egen klassfadder och kontaktuppgifter till dessa finns på länken längst upp på denna sida. Tveka inte att höra av dig till mig eller någon av klassfaddrarna om du har några frågor eller funderingar!

Det kommer att vara en hel del roliga aktiviteter under de två välkomstveckorna där du får chansen att lära känna dina nya studiekamrater och äldre studenter. Under hela den tiden kommer vi faddrar att ha våra faddertröjor på oss så alla ni nya kan ha koll på oss. Det kommer att finnas en fadderhörna i kårhuset utrustad med soffa, kaffe, plåster och andra förnödenheter. Minst en av oss faddrar kommer att finnas i hörnan under morgon, lunch och kvällstid och utöver det kommer vi ha den bemannad så mycket som möjligt.

För er som undrar så vill jag tala om att all eventuell alkoholförtäring är frivillig, och du har självklart rätt att säga nej om du bjuds på alkohol.

Hoppas du är peppad på dessa första veckor, det är i alla fall vi faddrar! Tveka inte att höra av dig om du undrar över något!

Vänliga hälsningar
Maja Bladh
073 830 30 42
uls_huvudfadder@stud.slu.se


Middagar under småttingveckorna

Under småttingveckorna kommer Kårens Klubbmästeri anordna två större middagar, eller ”sittningar”, Sångboksmiddagen och Småttingmiddagen. Detta är mycket roliga tillställningar där man under mer uppstyrda förhållanden äter god mat på Ultunarestaurangen (även kallad Syltan) och får tillfälle att umgås med trevliga Ultunastudenter. Beroende av vilken akademisk tillställning det handlar om gäller olika krav på klädsel, men information om vad som gäller kommer du att få under småttingveckorna. Du kommer också få mer information om biljettsläpp när småttingveckorna dragit igång, det brukar vara högt försäljningstryck!


Traditioner på Ultunae fagra ängder

Ultuna Studentkår är en gammal kår med anor, men låt inte detta skrämma dig. Mycket kommer såklart vara nytt och obekant, men du lär dig snabbt. Våra traditioner innefattar allt från middagar och festligheter, till mer subtila saker. Det viktigaste att veta är att traditionerna finns här för att förbättra (och förgylla) vår studietid på Ultuna.

När du kommer till Ultuna studentkår kommer du mötas av en mängd begrepp och historiska personer som kan vara bra att veta lite mer om:

Jyns Ultunae: Jyns, eller Jynsen, är en vikingahövding som tillsammans med sina vikingabröder sägs vara Ultunas första invånare. Jyns är dock mer en myt, snarare än fakta, för även om Ultuna ruvar på många gamla vikingagravar har man inte med säkerhet kunnat fastställa i vilken han stilla slumrar.

Ulla Ultunae: Jyns fru, och sedermera även mor till deras gemensamma barn, småttingen.

Kårnamn: Utdelas varje år till kårfunktionärer som arbetat i styrelsen, klubbmästeriet samt de som varit ordförande i sina respektive utskott. Kårnamnet skrivs ut med versaler mellan, eller istället för, för- och efternamn och används t.ex. vid middagar. Kårnamnen uppstod under tidigt 1900-tal och kallades då "kåknamn", eftersom Kåken var namnet på bostaden studenterna huserade i. På den tiden tjänade kåknamnet mycket som ett klasslöst namn för att skapa jämlikhet mellan studenterna då alla blev bröder och ingen längre var "Herr greve".

Inspektor: Kårens inspektor utgjordes förr av en person vid universitetet som skulle hålla koll på studenternas göromål. Idag är inspektorstiteln förenat med ett hedersuppdrag; Inspektorn fungerar som en viktig länk mellan universitetet och kåren, och ger kåren en stödjande hand i dess verksamhet. Kårens nuvarande inspektor heter Erling DRILLEN Strandberg och arbetar på Institutionen för husdjursgenetik.