Småttingveckorna

  • My New Slide

Småttingveckorna - ULS Välkomstveckor 2019

Småttingveckorna är namnet på ULS välkomstveckor - två veckor som är till för att du som ny student ska känna dig välkommen på campus. Tempot under småttingveckorna är ofta högt och det finns en mängd av aktiviteter som alla arrangeras av våra kårfunktionärer. Det är en familjär stämning på campus och det är väldigt viktigt att du som student känner dig välkommen och trygg.

Småttingveckorna börjar måndagen den 2/9 och avslutas söndagen den 15/9. Småttingveckorna är fyllda av aktiviteter och inslag som berikar studentlivet, och hjälper dig att komma på fötter i din nya studentstad. Som ny student (småtting) kommer du under dessa två veckor få bekanta dig med andra studenter, och med de traditioner som är knutna till Ultuna Studentkår och universitetet.

Insparksaktiviteternas syfte är att du som ny student ska få tillfälle att träffa andra studenter inom och mellan årskurserna samt mellan utbildningarna. Det är ett perfekt tillfälle att knyta nya kontakter och samtidigt ha kul. Insparksaktiviteterna innehåller också en introduktion till campus, Kåren och universitetet. Här möter du inte bara faddrar och funktionärer från Kåren (en funktionär är en student som arbetar ideellt på Kåren), utan får också tillfälle att bekanta dig med representanter och organisationer från både näringsliv och kommunen.


Fadderiet

Stort grattis till dig som ska bli ny student på vårt fantastiska universitet! Vi i Fadderiet vill hälsa dig varmt välkommen till Uppsala, SLU och Ultuna Studentkår! Mitt namn är Bella Strid och det är jag som är Hufvudfadder. Under de första två veckorna kommer jag, tillsammans med klassfaddrarna, att hjälpa dig att komma in i din nya vardag. Varje program har sin alldeles egna härliga fadder som har stenkoll på just sitt program, men även på hela mottagningen och universitetet i stort. Vi kommer att vara med dig under mottagningen - de två första veckorna på terminen - för att svara på frågor samt introducera dig till ditt kommande studieliv. Kontaktuppgifter till din klassfadder finner du högst upp på sidan. Om du redan nu har någon fundering, tveka inte att kontakta mig, eller faddrarna på faddermailen!

Mottagningens två veckor är späckade av skojiga aktiviteter som är ett kalasbra läge att lära känna dina nya studiekamrater, äldre studenter och campus Ultuna. Under det senaste året har vi i Fadderiet jobbat intensivt för att göra Småttingveckorna 2019 så minnesvärd och rolig som möjlig. Samtliga aktiviteter är naturligtvis frivilliga och vi faddrar kommer ständigt att finnas vid er sida under dessa två veckor. Du ser oss lätt i folkmassan då vi bär gula tröjor med faddernallen tryckt på ryggen. Det finns även ett stort gäng med bonusfaddrar som kommer ha gröna tröjor på sig som du också är välkommen att ställa frågor till. I Kårhuset finns det en Småttinghörna dit du alltid kan gå om du behöver vila upp dig, behöver diverse nödvändigheter, få hjälp med stort eller smått, eller bara ett ställe att hänga mellan aktiviteterna. Här kommer det finnas en eller två faddrar närvarande under morgon, lunch och kvällstid.

Alkoholförtäring är helt frivilligt och vi vill understryka att det inte är några konstigheter att säga nej om du bjuds på alkohol.

Efter en lång väntan för oss i Fadderiet är vi superspända på att få träffa alla er nya studenter. Hoppas att du är minst lika peppad på att få komma till oss på SLU och bli en del av ultunafamiljen! Glöm inte att det bara är att höra av dig om det är något du undrar över!

Glada hälsningar,
Bella Strid, Hufvudfadder

uls_huvudfadder@stud.slu.se
uls_fadderiet@stud.slu.se


Middagar under småttingveckorna

Under småttingveckorna kommer Kårens Klubbmästeri anordna två större middagar, eller ”sittningar”, Sångboksmiddagen och Småttingmiddagen. Detta är mycket roliga tillställningar där man under mer uppstyrda förhållanden äter god mat på Ulls restaurang (även kallad Syltan) och får tillfälle att umgås med trevliga Ultunastudenter. Beroende av vilken akademisk tillställning det handlar om gäller olika krav på klädsel, men information om vad som gäller kommer du att få under småttingveckorna. Du kommer också få mer information om biljettsläpp när småttingveckorna dragit igång, det brukar vara högt försäljningstryck!


Traditioner på Ultunae fagra ängder

Ultuna Studentkår är en gammal kår med anor, men låt inte detta skrämma dig. Mycket kommer såklart vara nytt och obekant, men du lär dig snabbt. Våra traditioner innefattar allt från middagar och festligheter, till mer subtila saker. Det viktigaste att veta är att traditionerna finns här för att förbättra (och förgylla) vår studietid på Ultuna.

När du kommer till Ultuna studentkår kommer du mötas av en mängd begrepp och historiska personer som kan vara bra att veta lite mer om:

Jyns Ultunae: Jyns, eller Jynsen, är en vikingahövding som tillsammans med sina vikingabröder sägs vara Ultunas första invånare. Jyns är dock mer en myt, snarare än fakta, för även om Ultuna ruvar på många gamla vikingagravar har man inte med säkerhet kunnat fastställa i vilken han stilla slumrar.

Ulla Ultunae: Jyns fru, och sedermera även mor till deras gemensamma barn, småttingen.

Kårnamn: Utdelas varje år till kårfunktionärer som arbetat i styrelsen, klubbmästeriet samt de som varit ordförande i sina respektive utskott. Kårnamnet skrivs ut med versaler mellan, eller istället för, för- och efternamn och används t.ex. vid middagar. Kårnamnen uppstod under tidigt 1900-tal och kallades då "kåknamn", eftersom Kåken var namnet på bostaden studenterna huserade i. På den tiden tjänade kåknamnet mycket som ett klasslöst namn för att skapa jämlikhet mellan studenterna då alla blev bröder och ingen längre var "Herr greve".

Inspektor: Kårens inspektor utgjordes förr av en person vid universitetet som skulle hålla koll på studenternas göromål. Idag är inspektorstiteln förenat med ett hedersuppdrag; Inspektorn fungerar som en viktig länk mellan universitetet och kåren, och ger kåren en stödjande hand i dess verksamhet. Kårens nuvarande inspektor heter Erling DRILLEN Strandberg och arbetar på Institutionen för husdjursgenetik.