Småttingveckorna

  • My New Slide

Småttingveckorna - ULS Välkomstveckor 2019

Småttingveckorna är namnet på ULS välkomstveckor - två veckor som är till för att du som ny student ska känna dig välkommen på campus. Tempot under småttingveckorna är ofta högt och det finns en mängd av aktiviteter som alla arrangeras av våra kårfunktionärer. Det är en familjär stämning på campus och det är väldigt viktigt att du som student känner dig välkommen och trygg.

Småttingveckorna börjar måndagen den 2/9 och avslutas söndagen den 15/9. Småttingveckorna är fyllda av aktiviteter och inslag som berikar studentlivet, och hjälper dig att komma på fötter i din nya studentstad. Småttingveckorna kallas de två välkomstveckor som Ultuna Studentkår arrangerar för de nya studenterna vid SLU Ultuna. Som ny student (småtting) kommer du under dessa två veckor få bekanta dig med andra studenter, och med de traditioner som är knutna till Ultuna Studentkår och universitetet.

Insparksaktiviteternas syfte är att du som ny student ska få tillfälle att träffa andra studenter inom och mellan årskurserna och mellan utbildningarna. Det är ett perfekt tillfälle att knyta nya kontakter och samtidigt ha kul. Insparksaktiviteterna innehåller också en introduktion till campus, Kåren och universitetet. Här möter du inte bara faddrar och funktionärer från Kåren (en funktionär är en student som arbetar ideellt på Kåren), utan får också tillfälle att bekanta dig med representanter och organisationer från både näringsliv och kommunen.


Fadderiet

Mitt namn är Ida Hellsten och jag vill ge dig ett varmt välkomnande till Uppsala, SLU och Ultuna studentkår. Jag är Hufvudfadder i år och det är jag tillsammans med resten av fadderiet som har ansvar för fadderverksamheten. Det innebär att vi kommer finnas här för dig som ny student oavsett vad du har för frågor. Varje program har sin egna klassfadder och kontaktuppgifter till dessa finns på länken längst upp på denna sida. Du får självklart kontakta vilken fadder som helst eller vår gemensamma fadderietmail, oberoende av vilket program du än går. Om du skulle ha några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till mig eller till vem som helst av klassfaddrarna.

Det kommer vara två roliga välkomstveckor med många aktiviteter som är ett superbra tillfälle för dig att lära känna dina nya studiekamrater, äldre studenter och campus Ultuna. Alla aktiviteter är naturligtvis frivilliga och vi faddrar kommer att finnas med hela tiden under dessa två veckor. Du känner lättast igen oss på våra orangea tröjor med faddernallen tryckt på ryggen. Det finns även ett stort gäng med bonusfaddrar som kommer ha gröna tröjor på sig som du också är välkommen att ställa frågor till. Vi har även en fadderhörna i kårhuset som är en plats du alltid kan gå till oavsett vad det är och som kommer vara utrustad med diverse nödvändigheter. Det kommer att finnas minst en fadder på plats i fadderhörnan under morgon, lunch och kvällstid men vi ska försöka se till så att det alltid finns minst en fadder där så mycket som möjligt.

Alkoholförtäring är helt frivilligt och vi vill understryka att det inte är några konstigheter att säga nej om du bjuds på alkohol.

Efter en lång väntan för oss i fadderiet är vi superspända på att få träffa alla er nya studenter. Hoppas att du är minst lika peppad på att få komma till oss på SLU och bli en del av ultunafamiljen! Glöm inte att det bara är att höra av dig om det är något du undrar över!

Vänliga hälsningar,

Ida Hellsten

uls_huvudfadder@stud.slu.se


Middagar under småttingveckorna

Under småttingveckorna kommer Kårens Klubbmästeri anordna två större middagar, eller ”sittningar”, Sångboksmiddagen och Småttingmiddagen. Detta är mycket roliga tillställningar där man under mer uppstyrda förhållanden äter god mat på Ulls restaurang (även kallad Syltan) och får tillfälle att umgås med trevliga Ultunastudenter. Beroende av vilken akademisk tillställning det handlar om gäller olika krav på klädsel, men information om vad som gäller kommer du att få under småttingveckorna. Du kommer också få mer information om biljettsläpp när småttingveckorna dragit igång, det brukar vara högt försäljningstryck!


Traditioner på Ultunae fagra ängder

Ultuna Studentkår är en gammal kår med anor, men låt inte detta skrämma dig. Mycket kommer såklart vara nytt och obekant, men du lär dig snabbt. Våra traditioner innefattar allt från middagar och festligheter, till mer subtila saker. Det viktigaste att veta är att traditionerna finns här för att förbättra (och förgylla) vår studietid på Ultuna.

När du kommer till Ultuna studentkår kommer du mötas av en mängd begrepp och historiska personer som kan vara bra att veta lite mer om:

Jyns Ultunae: Jyns, eller Jynsen, är en vikingahövding som tillsammans med sina vikingabröder sägs vara Ultunas första invånare. Jyns är dock mer en myt, snarare än fakta, för även om Ultuna ruvar på många gamla vikingagravar har man inte med säkerhet kunnat fastställa i vilken han stilla slumrar.

Ulla Ultunae: Jyns fru, och sedermera även mor till deras gemensamma barn, småttingen.

Kårnamn: Utdelas varje år till kårfunktionärer som arbetat i styrelsen, klubbmästeriet samt de som varit ordförande i sina respektive utskott. Kårnamnet skrivs ut med versaler mellan, eller istället för, för- och efternamn och används t.ex. vid middagar. Kårnamnen uppstod under tidigt 1900-tal och kallades då "kåknamn", eftersom Kåken var namnet på bostaden studenterna huserade i. På den tiden tjänade kåknamnet mycket som ett klasslöst namn för att skapa jämlikhet mellan studenterna då alla blev bröder och ingen längre var "Herr greve".

Inspektor: Kårens inspektor utgjordes förr av en person vid universitetet som skulle hålla koll på studenternas göromål. Idag är inspektorstiteln förenat med ett hedersuppdrag; Inspektorn fungerar som en viktig länk mellan universitetet och kåren, och ger kåren en stödjande hand i dess verksamhet. Kårens nuvarande inspektor heter Erling DRILLEN Strandberg och arbetar på Institutionen för husdjursgenetik.