UND – Närligslivsdagen

  • My New Slide

Ultuna Näringslivsdag

Ultuna Näringslivsdag, UND, är en årligt återkommande arbetsmarknadsmässa dit Kåren bjuder in flera intressanta företag och organisationer som är relevanta för dig i din framtida karriär.
Här ges du chansen att knyta kontakt med företag och organisationer! Av vår erfarenhet vet vi att detta uppskattas av både studenterna och företagen/organisationerna. Du som student har en stor möjligheten att under dagen få inblick i vilka jobb som finns i branschen samt möjlighet att diskutera framtida praktik, sommarjobb, examensarbete eller anställning.

Ultuna Näringslivsdag arrangeras årligen på hösten av Kåren och håller vanligtvis på en onsdag 10:00-16:00 och avslutas med en middag på kåren med både studenter och företag/organisationer. Under dagen erbjuds även ”Företagsfika” där du som student har chans att möta företag under enklare former.
Som student har du även möjlighet att deltaga under dagen som företagsvärd. Du får då chans att lära känna nyckelpersoner i ditt favoritföretag genom att under näringslivsdagen fungera som företagets hjälpreda och kontakt. Du får även en plats till företagsmiddagen på kvällen samt mat under dagen.

Näringslivsdagen kommer under 2016 ske den 16 November i Ulls hus och U-huset
För mer information och frågor, kontakta:
Projektgruppen för Ultuna Näringslivsdag uls_und@stud.slu.se