Ultuna Näringslivsdag

Ultuna Näringslivsdag, UND, är en årligt återkommande arbetsmarknadsmässa dit Kåren bjuder in flera intressanta företag och organisationer som är relevanta för Ultunastudentens framtida karriär.
Här ger vi er chansen som företag/organisation att presentera vilka ni är samt knyta kontakter med de studenter som snart kommer ut på arbetsmarknaden. Av vår erfarenhet vet vi att mässan uppskattas av både studenterna och företagen/organisationerna. Studenterna ser med den här dagen en stor möjlighet att få inblick i vilka jobb som finns i branschen samt möjlighet att diskutera framtida praktik, sommarjobb, examensarbete eller anställning.
På grund av rådande omständigheter kommer årets upplaga av Ultuna näringslivsdag vara digital. Detta medför en del ändringar i konceptet. Årets mässa kommer huvudsakligen att ske via ett evenemang på Facebook, där en introduktionsfilm för respektive företag kommer att läggas upp. Filmen kommer också publiceras på Ultuna studentkårs Instagram. Ytterligare en plattform som kommer att användas är Zoom, där möjligheten ges att hålla en företagspresentation alternativt ett "företagsfika".
Ultuna näringslivsdag kommer 2020 ske den 11/11.
För mer information, kontakta:
Projektgruppen för Ultuna Näringslivsdag uls_und@stud.slu.se​