Ultuna näringslivsdag – UND

  • My New Slide

Ultuna Näringslivsdag

Ultuna Näringslivsdag, UND, är en årligt återkommande arbetsmarknadsmässa dit Kåren bjuder in flera intressanta företag och organisationer som är relevanta för Ultunastudentens framtida karriär.
Här ger vi er chansen som företag/organisation att presentera vilka ni är samt knyta kontakter med de studenter som snart kommer ut på arbetsmarknaden. Av vår erfarenhet vet vi att mässan uppskattas av både studenterna och företagen/organisationerna. Studenterna ser med den här dagen en stor möjligheten att få inblick i vilka jobb som finns i branschen samt möjlighet att diskutera framtida praktik, sommarjobb, examensarbete eller anställning.

Ultuna Näringslivsdag arrangeras årligen på hösten av Kåren och håller vanligtvis på en onsdag 11:00-16:00 i mitten av November. Dagen avslutas med en middag på kåren med både studenter och företagen/organisationerna som deltagit. Under dagen kan ni som företag/organisation bjuda in till ”Företagsfika” där ni med en grupp studenter har chans att mötas under enklare former.

Näringslivsdagen kommer under 2018 ske den 14 November i Ulls hus och U-huset
För mer information, kontakta:
Projektgruppen för Ultuna Näringslivsdag uls_und@stud.slu.se

Inbjudan till Ultuna Näringslivsdag

Intresseanmälan för Ultuna Näringslivsdag