Annonsera

  • My New Slide

Kårtidningen Ultunesaren

– Genom den populära Ultunesaren nås samtliga av Ultuna Studentkårs medlemmar

Ultunesaren är Ultuna Studentkårs medlemstidning som har en upplaga på 1200 exemplar. I år utges Ultunesaren med 4 nummer. Samtliga medlemmar i Ultuna Studentkår får tidningen postad till sig.

I Ultunesaren finns möjlighet till annonsering via hel- eller halvsidesannons i A4-format.

Medlemskatalogen Avelskalendern

- Avelskalendern gås igenom flitigt samt har en given plats på Ultunastudentens skrivbord

Avelskalendern är Ultuna Studentkårs medlemskatalog som innehåller foto och uppgifter om samtliga av studenterna på SLU, Ultuna. Den ges ut en gång per år till samtliga studenter och har en upplaga på 1000 exemplar.

I Avelskalendern finns möjlighet till annonsering via hel- eller halvsidesannons i A5-format.

Ultunaspexets programblad

– Genom Spexprogrambladet nås runt 700 studenter och deras vänner som besöker föreställningarna.
Ultunas spex anordnas varje vårtermin av Kårens spexensamble. Spexet har 3 föreställningar och varje åskådare får ett Spexprogramblad.

Vill du annonsera?

Kontakta uls_annons@stud.slu.se för prisuppgifter och praktisk information