Mentorsprogrammet

  • My New Slide

Vad är ULS mentorsprogram?

Genom Ultuna Studentkårs mentorsprogram ges alla kårmedlemmar en möjlighet att förenkla övergången mellan studier och arbetsliv och få en unik inblick i en potentiell framtida yrkesroll!

Ultuna Studentkårs Mentorsprogram
är utformat som ett gruppmentorskap.
Två mentorer kommer att matchas
med två till fem studenter, beroende på
antal studenter och önskemål från
mentorer och adepter.


Därför ska du bli adept:

• Bidra till din personliga utveckling

• Förenkla övergången mellan studier och arbetsliv

• Stärka din självkänsla inför kommande yrkesliv

• Växa in i din kommande yrkesroll

• Få inblick i frågor som rör arbetslivet redan under studietiden

OBS! För att söka till att bli adept ska du som student läsa ditt andra eller tredje år på ett program på SLU och vara medlem i ULS. Du är alltså med i mentorsprogrammet under ditt tredje eller fjärde år.


Anmälan och praktisk information

Planering för nästa omgång av mentorsprogrammet är i full gång men vi har inte mer information just nu. Kontakta gärna Uls_mentor@slu.se om du har frågor.