K9 är Kårens hundutskott som bland annat förvaltar hundgårdarna som finns tillgängliga för våra medlemmar.

Har du frågor om något som rör hundgårdarna? Kontakta utskottets ordförande nedan.

Ordförande K9: Sofie Burvall
Mobil: 070-51 73 147
Mail: uls_K9@stud.slu.se

Vice ordförande/ekonomiskt ansvarig K9: Ida Hansen
Mobil: 070-58 32 420
Mail: uls_K9ekonomi@stud.slu.se