Kontaktuppgifter

Kontakta oss gärna om du har frågor!

 

Ordförande K9: Alice Josefsson
Mobil: 070-3275795
Mail: uls_K9@stud.slu.se

Vice ordförande/ekonomiskt ansvarig K9: Ida Hansen
Mobil: 070-5832420
Mail: uls_K9ekonomi@stud.slu.se