Disputationspaket

  • My New Slide

Dags för disputationsfest?

När du som doktorand disputerar är kårlokalen perfekt för din disputationsfest. Lokalen är väldigt flexibel och man kan ha allt från mingel till trerättersmiddag med dans efteråt. Lokalen rymmer upp till max 300 personer för mingel och max 130 sittande.

Mat och dryck
Lokalen har alkoholtillstånd och får servera alkohol alla dagar 11 till 02. Vi har ett brett sortiment av både alkoholhaltiga och alkoholfria drycker till väldigt förmånliga priser. På grund av att vi har alkoholtillstånd får man inte ta med egna alkoholhaltiga drycker till lokalen.

Catering beställer ni själva men vi kan hjälpa till med rekommendationer. Lokalen har ett tillredningskök som man i grundhyran får tillgång till.

Priser
Grundhyra 5 000 kr
Ljud och ljus 500 kr

Städning faktureras som 1 h arbete för den personal man hyrt in för kvällen.

Personalkostnader
Tillståndhavare 285 kr/h
Baransvarig 230 kr/h
Övrig personal 170 kr/h
DJ 170 kr/h

Boka Kårhuset?

För att boka, kolla på lokalen eller om du har fler frågor och funderingar så kontakta

Kårhusmästare
Nils Hermansson
070-60 53 140 uls_khm@stud.slu.se

Bilder Kårhuset >>klicka<<