Event och sponsringsmöjligheter

  • My New Slide

Lunchföreläsning

Ett utmärkt tillfälle för Er att nå ut till studenterna på Ultuna

Evenemanget är väl etablerat på Ultuna och många studenter brukar närvara. Föreläsningen hålls i Ultuna Studentkårs kårhus, alternativt på närliggande "Loftet" som tillhör SLU's byggnader.
Lokalerna rymmer mellan 80-120 studenter.

En lunchföreläsning börjar vanligtvis klockan 12:00 då studenterna anländer. 12:15-13:00 håller Ni en föreläsning/presentation med förslagsvis ett avslutande frågetillfälle.

Vill Ni bjuda på lunchen?
Vanligen brukar Ni som företag erbjuda lunch till närvarande studenter.

Event/kontaktkväll

En helkväll då Ert företag står helt i fokus. Evenemanget bidrar till en extra god kontakt med intresserade studenter.
Evenemanget innebär stora möjligheter för er som företag/organisation att, tillsammans med oss från Kåren presentera erat företag på det sätt som Ni önskar. Kvällen arrangeras från kl 18:00 i kårhuset då de föranmälda studenterna anländer för att mat och dryck som företaget står för. Därefter är kvällen Er, och Ert företag står helt i fokus!

Upplägg av en typisk Kontaktkväll är att Ni håller en något längre föreläsning/presentation om ett lämpligt ämne, följt av ett frågetillfälle för studenterna. Därefter öppnar bardelen och mingel samt mer avslappnat kontaktskapande möjliggörs.
Vi från kåren är mycket flexibla av upplägget under kvällen och tar gärna, tillsammans med Er, fram ett passande upplägg för just Er Kontaktkväll. Kanske vill ni ha CV-granskning, hålla en workshop, intervjua intresserade studenter etc.

Vill du veta mer?

Kontakta uls_narl@stud.slu.se för att höra mer om vilka möjligheter som finns för att komma i kontakt med studenter.