Bli medlem här!

  • My New Slide

Ditt medlemskap spelar roll!

I vår självbetjäning kan du registrera dig som ny medlem eller få fram betalningsuppgifter för att förnya ditt medlemskap.

Är du ny student och skriver in dig som medlem? Glöm inte att spara kvittotmailet för att enkelt kunna visa upp det första dagen, då minskar risken för kö vid inskrivningen!

Vid problem eller frågor, kontakta Kårkansliet (KK)
uls_kans(at)stud.slu.se
Mån-fre 12:15-13:00, Tel.nr: 018-671114

--------------------------------------------------------------------------------
Your membership does matter !

In our self-service , you can register as a new member or obtain payment information to renew your membership.

Are you a new student and entering as a member ? Remember to save the receipt email to easily show up the first day, which reduces the risk of queuing at enrollment!

For problems or questions, please contact Kårkansliet ( KK)
uls_kans(at)stud.slu.se
Mon- Fri 12: 15-13 : 00, Tel.nr : 018-671114