Proinspektor och två hedersledamöter!

På kårmötet den 16 maj hände det mycket roliga grejer!
 
Kårmötet valde in Cecilia ALMA Mark-Herbert till proinspektor 🌸 Proinspektors uppgift är att agera ställföreträdande inspektor vid behov.
 
Kårmötet valde även in två hedersledamöter; Hans DYKERT Andersson och Anders LIEMANNEN Eriksson 🌸 Till hedersledamot kan väljas sådan person som gjort sig förtjänt av det genom att visa intresse för studentkårsarbetet eller person som genom framstående vetenskaplig eller praktisk verksamhet gjort insatser av betydelse inom de områden där ULS medlemmar verkar.
 
På bilden: Hedersledamot DYKERT, Proinspektor ALMA och Kårordförande DEN TAL.