Kåråret 2018

VT
26/1 Snöröjet
30/1 UO-möte
2/2 Kårkickoff
13/2 Budgetgenomgång
14/2 Funkisinfo
15/2 Februarikårmöte
24/2 Spexpremiär + Spexmiddag
10/3 Spexföreställning + Kamratmiddag
15/3 Marskårmöte
20/3 UO-möte
14/4 UO-dag
30/4 Valborgsmiddag
4/5 Programfest
8/5 UO-möte
15/5 Hearing inför Majkårmöte
17/5 Majkårmöte
21/5 Städdag
25/5 Verspub
26/5 Vårbal

HT
3/9-16/9 Småttingveckor
8/9 Sångboksmiddag
19–22/9 Landskampen (Finland)
15/9 Småttingmiddag
25/9 UO-möte
10/10 Nationsrunda med Fadderiet
18/10 Oktoberkårmöte
27/10 Jaktmiddag
7/11 UO-kväll
14/11 Ultuna Näringslivsdag (UND)
16/11 Återbjudningarna med SMK
20/11 Hearing inför Novemberkårmöte
22/11 Novemberkårmöte
30/11 Funkisfest
4/12 UO-möte
10/12 Städdag
13/12 Luciamorgon med ULLA och UD
14/12 Verspub
15/12 Luciabal

Date
Activity
Spring
26/1 Snowrollers (dress-up party)
30/1 UO-meeting
2/2 Union kick-off
13/2 Budget walkthrough
14/2 Functionary info
15/2 Febuary Union meeting
24/2 Spex premier + Spex dinner
10/3 Spex show + Reunion dinner
15/3 March Union meeting
20/3 UO-meeting
14/4 UO-day
30/4 Valpurgis dinner
4/5 Programme party
8/5 UO-meeting
15/5 Hearing for May Union meeting
17/5 May Union meeting
21/5 Clean up day
25/5 Graduation pub
26/5 Spring ball

Autumn
3/9-16/9 Welcoming weeks
8/9 Song book dinner
19–22/9 Nordic games (Finland)
15/9 Minion dinner
25/9 UO-meeting
10/10 Nation pub crawl with buddy committee
18/10 October Union meeting
27/10 Hunting dinner
7/11 UO-evening
14/11 Ultuna job fair (UND)
16/11 Reinvitations with the welcoming committee
20/11 Hearing for November Union meeting
22/11 November Union meeting
30/11 Functionary party
4/12 UO-meeting
10/12 Clean up day
13/12 Lucia with the choruses ULLA and UD
14/12 Graduation pub
15/12 Lucia ball

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen 2018