Ultuna studentkårs medlemsundersökning är klar

Under året har styrelsen arbetat med att ta fram en undersökning på vad studenterna på Ultuna vill ha av Kåren. I maj genomfördes två enkätundersökningar vars resultat nu har sammanställts och presenteras i denna rapport. Av alla, för alla. Ultuna studentkårs medlemsundersökning 2017

Det är viktigt för Kåren att vi lyckas representera våra studenters åsikter på ett bra sätt och därför hoppas vi att denna rapport kan hjälpa nuvarande och framtida kårfunktionärer att fatta kloka beslut gällande medlemsarbete.

Vi hoppas även att det här skickar en tydlig signal till samtliga studenter på Ultuna att Kåren finns till för dem och ska vara vad de behöver.
Trevlig läsning
Ultuna studentkårs styrelse genom
Sebastian POOLAR Remvig
Styrelseordförande