Dags att söka DeLavals resestipendium

Nu utlyser vi DeLavals resestipendium!

Passa på att söka innan den 1:a april för chansen att få din resa sponsrad med som
mest 30 000 kr.

Mer information finns på Kårens anslagstavlor.

untitled