Oktober

Året som gått har varit ett ganska lugnt år där inga större reformer inom utbildningarna har påbörjats. Däremot har reformen som pågått under flera år med nya program och 15 hp kursblock skridit i verket och vi tar gärna in synpunkter på hur de nya programmen fungerar! Vi arbetar på att få SLU att lägga upp hela ramscheman på utbildningswebben, ett tips under tiden är att kolla utbildningsplanerna för att se ungefär vilka kurser ni ska läsa. Utbildningsplanerna finns under ert programs sida på studentwebben!

I våras tillträdde Karin Holmgren som ny prorektor och därefter har hennes huvudsakliga arbete bestått av att bilda en uppfattning av utbildningarna på Ultuna och skriva ett inriktningsdokument för utbildningen.

Inriktningsdokumentet är ett dokument, precis som namnet syftar, som fastslår utbildningens inriktning inom de närmsta tre åren. Några saker som lyfts i dokumentet är bland annat att man kommer välja att satsa på kvalitet före kvantitet. Denna skrivning stöttar Kåren starkt. Något annat som lyfts är internationalisering, fler studenter borde åka på utbyte! Vad mer lyfts? Bland annat har man diskuterat namnfrågan och man tror att nya namn på våra program kan öka söktrycket till våra utbildningar. Kårens ställning har från början varit att ingen förändring bör genomföras, utan att vi är nöjda med t.ex. Agronomprogrammet – Mark/växt och de resterande namnen. Jag tror personligen att mer resurser måste läggas på marknadsföring och att man behöver stärka sitt varumärke. SLUs kännedom bland ungdomar i åldern 15-24 år är 27 % bland de som uppger intresse för vidare studier.

Något som vi möttes av i början av året var idén att programstudierektorsuppdragen på NJ fakulteten där flera av Kårens studenter studerar skulle göras färre. Tanken var att 14 uppdrag skulle minskas ner till åtta uppdrag. Det skulle ha varit svårt för nya programstudierektorer(härefter PSR) att sätta sig in i deras nya ansvar under sommarmånaderna inför hösten med många nyantagna studenter. Tillsammans med programnämnden på NJ bestämde vi att uppdragen på de nuvarande PSR skulle förlängas till årsskiftet och nya tjänster skulle utformas under året. Där vi står just nu är att vi är mitt uppe i intervjuer med kandidater till posterna, samtliga poster har sökande och torsdag den 13:e oktober intervjuades de sista sökanden. Det som kvarstår nu är att tillsätta tjänsterna vilket kommer bli klart under hösten.

Många ärenden på SLU är i uppstartsfasen men vi bevakar dessa ärenden och är beredda på att överlämna de till nästa års studiebevakare. Det känns tråkigt att snart kliva av posten men det ska bli spännande att se vad som händer på utbildningarna! Inom de närmsta veckorna kommer också övergångsregler för agronomprogrammen mellan de nya programmen och de gamla programmen bli klara. En ny tillgodoräknandeordning är antagen, vilket i praktiken innebär att tillgodoräknanden i framtiden kommer skötas av handläggare på kansliet och inte av programstudierektorer. Detta har inte börjat gälla ännu utan börjar gälla när beslutet implementerats. Det mest troliga är att det sker efter årsskiftet!

Har ni frågor gällande reglerna som kommer börja gälla, både övergångsregler för agronomprogrammen och andra regler, maila gärna uls_utb@stud.slu.se så slussar jag er vidare till rätt person!

 

/ Vice Ordförande Ulrik Bergsland